Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү

ТАШПАЕВА Назгүл Аскеровна

 

1973-жылы 11- августа туулган.

Жогорку билимдүү.

Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун 1996-жылы,

Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2009-жылы аяктаган.

Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

Эмгек таржымалы:

1997-1998–жж. —  Кыргыз акушерство жана педиатрия илимий-изилдөө институту, врач;

1998-2003 –жж. —  Адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борбору, медициналык-социалдык жардам бөлүмү, врач, бөлүм башчысы;

2003-2006 –жж. —  Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин катчылыгы, эксперт;

07.2006-03.2007 –жж. —  Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын стратегиялык өнүктүрүү жана экспертиза бөлүмү, экономикалык жана социалдык экспертиза сектору, эксперт;

03.2007-07.2007–жж. —  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүгүү жана маалымат башкармалыгы, начальник

07.2007-01.2009–жж. —  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүгүү бөлүмү, башчы;

01.2009-10.2009 –жж. —  Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министри;

2009-2010 –жж. —  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамлекеттик агенттиги, директор;

2010-2012 –жж. —  Европа Союзунун бюджеттик колдоо сектордук саясат программасы, эксперт;

2012-2013–жж. —  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу кафедрасы, окутуучу;

07.2013-08.2013 –жж. —  ПРООНдун бюджетти талдоо боюнча долбоору, эксперт;

2013-2014 –жж. —   ЮНИСЕФтин социалдык коргоо боюнча долбоору, консультант;

2014-2015 –жж. —  Социалдык коргоону өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ, жумушчу топтун мүчөсү;

2015-2017 –жж. —  2018-2040- жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын иштеп чыгуу боюнча эксперттик топ, эксперттик топтун мүчөсү;

2017-2018 –жж. —  Саламаттык сактоо уюмунун техникалык жардамдын алкагында 2019-2030-жылдарга калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча эксперттик топ, эксперттик топтун жетекчиси;

12.2018 - ж. - Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы. 

 

 


Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү(мындан ары — бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары — Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары — Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишмердигин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары — Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

 Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин анын компетенциясына таандык маселелер боюнча Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, башка мамлекеттик органдар, ошондой эле этностук жамааттар жана алардын бирикмелери, диний уюмдар жана башка коомдук жана эл аралык уюмдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

4. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Кыргыз Республикасынын элинин биримдигин чыңдоо, сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту өнүктүрүү боюнча Президенттин ишмердигин уюштуруу;

2) өлкөдөгү этностор аралык мамилелер жана диний кырдаал жагында Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын ишин маалыматтык-талдоо жагынан камсыз кылуу;

3) этностук, этностор аралык мамиле жана дин жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгуу;

4) Президенттин жарандык жана эл аралык жамааттар, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;

5. Бөлүм негизги милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Кыргыз Республикасынын элинин биримдигин чыңдоо жана сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту өнүктүрүү маселелери боюнча Президенттин иш-чараларын уюштуруу;

2) этностук жана этностор аралык мамиле, диний саясат жана жарандык коом жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгуу;

3) бөлүмдүн компетенциясына берилген жактарда мониторинг жүргүзүү, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү максатында стратегиялык багыттарды жана оперативдүү саясат чараларын иштеп чыгуу;

4) конструктивдүү кызматташтыкты жана диалогду орнотуу максатында Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстандын калкы Ассамблеясы, этностук жамааттар жана алардын бирикмелери, диний уюмдар, башка коомдук, эл аралык уюмдар менен иштөөсүн жолго коюу;

5) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин чечимдеринин жана башка документтердин долбоорлоруна карата корутундуларды даярдоо;

6) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын долбоорлорун даярдоо;

7) бөлүмгө берилген ыйгарым укуктардын чегинде анын компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын аткарылышына контролдук кылуу;

8) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине багышталган каттарды жана башка кайрылууларды кароо.

Жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү жөнүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 86 87