Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине Президенттик стипендияны дайындоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Жарлыкка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине Президенттик стипендияны дайындоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Жарлыкка кол койду.

Шыктуу жаштарды колдоо, алардын чыгармачыл эмгектерине жана демилгелерине баа берүү максатында токтом кылынат:

1. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине Президенттик стипендияны дайындоо жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнө жүктөлсүн.

3. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине Президенттик стипендияны дайындоо жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине Президенттик стипендияны дайындоо жөнүндө ушул жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 

14-декабрындагы № 227 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү фонду жөнүндө жобого ылайык шыктуу жаштарга финансылык колдоо көрсөтүү максатында иштелип чыккан.

2. Жобо билим берүү ишин жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча жүргүзгөн менчигинин түрүнө карабастан билим берүү уюмдарында (мындан ары – ЖОЖдор) окутуунун күндүзгү формасы боюнча окуган Кыргыз Республикасынын жарандарына – студенттерге Президенттик стипендияны (мындан ары – стипендия) дайындоонун тартибин белгилейт.

2. Стипендияны алууга талапкерлерди тандоонун критерийлери

3. Стипендияны дайындоо окутуунун күндүзгү формасында бакалавриат программасы боюнча 3-курста, 5 жана андан көп жылдык окутуу программасы боюнча 4-курста окуган студенттердин арасынан ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге жана стипендиянын квотасына ылайык талапкерлерди тандоонун негизинде жүргүзүлөт.

4. Стипендия дайындоо үчүн талапкерлерди тандоонун төмөнкүдөй критерийлери белгиленет:

1) окутуунун бардык мезгилинде орто аралыктагы аттестациянын жыйынтыгы боюнча алган баалардын жалпы санынан “эң жакшы” деген баа кеминде 75 пайыз болгондо студенттин “эң жакшы” жана “жакшы” деген бааны алуусу;

2) стипендия дайындоо алдында эки жылдын ичинде өткөрүлгөн студенттердин окуудагы жетишкендиктерин табууга багытталган эл аралык же республикалык олимпиадада, конкурста, мелдеште, таймашта, башка иш-чарада студентти жеңүүчү же байге ээси деп таануу;

3) стипендия дайындоо алдында эки жылдын ичинде студенттин төмөнкүлөрдү алуусу:

- илимий-изилдөө ишинин натыйжалары үчүн сыйлыкты (байгени),

- интеллектуалдык (илимий-усулдук, илимий-техникалык, илимий-чыгармачылык) иште жетишилген илимий натыйжасына студенттин өзгөчө укугун күбөлөндүргөн документти (патент, күбөлүк);

- илимий-изилдөө ишин аткаруу үчүн грантты;

4) стипендия дайындоо алдында бир жылдын ичинде студенттин илимий (окуу-илимий, окуу-усулдук) эл аралык, республикалык же ведомстволук басылмада жарыялоолорунун бар болуусу;

5) стипендия дайындоо алдында бир жылдын ичинде студенттин илимий-изилдөө иштеринин натыйжаларын башка жол менен жарыялоосу, анын ичинде эл аралык, республикалык же ведомстволук конференцияда, семинарда, тиешелүү деңгээлдеги башка иш-чарада баяндама (билдирүү) жасоо жолу менен жарыялоосу.

5. Стипендия дайындоого талапкерлер ушул Жобонун
4-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн критерийге жана ушул Жобонун 4-пунктунун 2-5-пунктчаларында көрсөтүлгөн бир нече критерийлерге туура келүүгө тийиш.

6. Президенттик стипендия окуган курсуна жана ЖОЖуна (чет элдик ЖОЖдорду жана алардын филиалдарын кошкондо) карабастан, Кыргыз Республикасынын атынан чыгып, эл аралык деңгээлдеги фестивалдардын жана конкурстардын лауреаттары жана дипломанттары болгон, бирок ушул Жобонун 4-пунктунун
1-пунктчасынын талаптарына жооп берген студенттерге ыйгарылышы мүмкүн.

3. Стипендиянын дайындалышы

7. Стипендияны алууга жогоруда аталган критерийлерге жооп берген талапкерлердин тизмеси ЖОЖдун окумуштуулар кеңешинде каралат жана бекитилет.

8. Стипендияны алууга талапкерлердин тизмеси Билим берүү маселелери боюнча комиссияга Комиссия белгилеген мөөнөттө берилет, мында ЖОЖдун окумуштуулар кеңешинин чечими, ар бир талапкердин резюмеси, талапкердин өзү жөнүндө эссеси, студенттин жетишүүсүн, анын жетишкендиктерин, сыйлыктарын, жарыялоолорун жана башкаларды ырастаган документтер тиркелет.

Ошол эле учурда ЖОЖ окутуунун күндүзгү формасында окуган ЖОЖдун студенттеринин жалпы санын милдеттүү түрдө көрсөтөт.

9. Стипендияны алуу үчүн ЖОЖдор берген талапкерлердин жалпы санынан Билим берүү маселелери боюнча комиссия стипендианттардын санынын квотасынын чегинде стипендияны дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине сунушталуучу талапкерлердин конкурстук тандоосун жүргүзөт.

10. Конкурс ушул Жобонун 3 жана 4-пункттарында көрсөтүлгөн талаптарга кыйла туура келген адамдарды тандоо жолу менен жүрөт. Окутуунун бардык мезгилинде орто аралыктагы аттестациянын жыйынтыгы боюнча “эң жакшы” деген гана баа алган студенттерге артыкчылык берилет.

Президенттик стипендияны ыйгарууда тең шарттар болуп калганда жетим балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдар, майып балдар артыкчылыкка ээ болот.

11. Конкурстук тандоонун калыстыгын жана ачык-айкындыгын камсыз кылуу максатында Билим берүү маселелери боюнча комиссия мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн Комиссиянын ишине катышуу жана көмөк көрсөтүү үчүн жумушчу топту түзүүгө укуктуу.

12. Стипендияны алууга квота ушул төлөмдөргө ошол жылы каралган Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү фондусунун каражаттарынын чегинде Комиссия тарабынан аныкталат.

13. Стипендиаттардын тизмесин Кыргыз Республикасынын Президенти бекитет.

 4. Стипендияны төлөөнү каржылоо

 14. Стипендия 1 окуу жылына (10 айга) чегерилет жана студенттерге бир жолу төлөнөт.

15. Стипендияны төлөө Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү фондунан жүргүзүлөт.

16. Стипендияны төлөөнүн каражаттарын эсепке алууну жана отчеттуулугун Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жүргүзөт.

2017-жыл 29-июнь