Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Алмазбек Атамбаев: “Азыркы энергетика тармагын башкаруу системасы энергетикалык коопсуздук маселелерин чечүүгө жараксыздыгын көрсөттү”

Бүгүн, 2015-жылдын 28-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Жыйында «Өлкөнүн экономикасынын электроэнергетикалык секторунун абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн чаралары жөнүндө» жана Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралар тууралуу» маселеси каралып жатат.

Коргоо кеңештин жыйынында Президент Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, энергетика тармагын өнүктүрүүнүн негизги маселелерине токтолду.

Мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзүн толугу менен сунуш кылабыз:

“Урматтуу Коргоо кеңешинин мүчөлөрү!

Энергетика тармагынын туруктуулугу жана өнүгүшү мамлекеттин эң башкы милдеттеринен болуп саналат.

Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн кыш оңой болгон жок, энергетикадагы талуу жерлерибиз дагы бир жолу оркоюп көрүндү. Электр кубатынын тартыштыгы жана энергетикалык инфраструктуранын чектелүү мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанды иш жүзүндө коңшулардан көз каранды кылып, сырттан кымбат энергия сатып алууга мажбурлады.

Карапайым калк ичинде “толтура суубуз, ГЭСтерибиз туруп, неге электр тартыш?” деген суроо дайыма коюлуп келатат. А бирок, турмуш ордунда турган жок да! Экономикабыз тынбай өсүүдө, жаңы үйлөр, имараттар, өнөржай ишканалары ишке берилип жатат, калкыбыздын да саны өсүп жатат, Кудайга шүгүр! Ошого жараша электроэнергияны керектөө да тынымсыз өсүп жатат. 2009-жылдан берки беш жылда электр энергиясын керектөө 1,5 эсеге өстү.

Анын үстүнө табигый шарттар да өзгөрүп турат экен: бир жылы суу  мол болуп, башка жылы тескерисинче суу тартыш болушу мүмкүн.

Бирок, ошол эле кезде тармакты туура, эстүү башкаруу зарылдыгын да көрүп турабыз. Ар тараптан терең талдоо, бир канча жылдарга божомолдорду түзүү жана ошого жараша чечимдерди кабыл алуу аркылуу энергетикалык тармакты үзүрлүү иштетсек болот. Тилекке каршы, бул системада андай мамиленин жоктугунан улам кабыл алган чечимдерибиз күнүмдүк маселелерди жоюу менен гана чектелүүдө.

Ачык айтканда, тармакты башкаруунун азыркы системасы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга жараксыздыгын көрсөттү.

Энергетикалык компаниялардын башкаруу органдарынын саясаты тармактын өзүнүн саясатына карама-каршы келген кырдаал жаралды.

Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй, четинен ыдыратып жатканы белгилүү. Энергетикадагы эбегейсиз каржы агымдары, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга багытталган агымдар тармактагы чиновниктердин көзүн кызартып, алкымын тыйдырбай жатат.

Уважаемые члены Совета обороны!

Развитие и обеспечение стабильности стратегической отрасли Кыргызской Республики - энергетики, является одной из ключевых задач государства.

Реализация в соответствии с Национальной  стратегией устойчивого развития страны энергетических инфраструктурных проектов позволит в будущем решить проблемы энергетики. Однако, это в перспективе.

В настоящее же время мы вынуждены решать задачи обеспечения энергетической безопасности в условиях, приближенных к кризисным.

Прошедший год и предыдущие осенне-зимние периоды были для нашей страны непростыми, они выявили слабость и уязвимость энергетики страны. Дефицит электрической энергии и ограниченные возможности энергетической инфраструктуры фактически поставили Кыргызскую Республику в зависимость от импорта энергоресурсов и высоких цен на закупаемую электрическую энергию из соседних государств.

Конечно, есть и объективные факторы, приведшие к сложившейся ситуации. Рост экономики, ввод новых промышленных объектов и увеличение численности населения увеличили уровень потребления электрической энергии с 2009 года в 1,5 раза. Другим немаловажным фактором являются природно-климатические условия, которые не зависят от нас.

В то же время надо отметить, что энергетическая отрасль может эффективно функционировать только при адекватно выстроенной системе анализа и прогнозирования процессов и принимаемых решений. И надо открыто сказать, что такой подход в энергетической отрасли страны отсутствует и в результате, принимаемые решения сводятся к «тушению пожаров» и борьбу с последствиями.

Скажу откровенно: существующая система управления отраслью сегодня показала свою неспособность решать задачи энергетической безопасности.

Более того, сложилась ситуация, когда политика органов управления энергетических компаний противоречит политике самой отрасли. Это особенно ярко проявляется в энергетических компаниях при решении корпоративных вопросов, когда во главу угла ставятся кадровые «шкурные» вопросы.

Серьезным препятствием развития отрасли остается коррупция. Огромные финансовые потоки в энергоотрасли, в том числе предназначенные для государственных закупок, являются непреодолимым искушением для чиновников отрасли. Хочу предупредить, что мы будем беспощадно бороться с коррупцией в энергетической отрасли, будем сажать.

Борьба с коррупцией в отрасли вызвала сопротивление, как со стороны самих управленцев, так и отдельных политиков, которые пытаются политизировать эти вопросы и манипулировать мнением населения.

Уважаемые члены Совета обороны!

Особо хочу остановиться на тарифной политике. Население страны должно быть осведомлено как о принципах формирования тарифов, так и их четкой обоснованности. Если говорить просто, каждый гражданин имеет право знать, из чего складывается цена 1 кВтч электроэнергии, а мы, в свою очередь, обязаны установить справедливую стоимость электроэнергии и открыто представить ее обществу. Тогда государство не будет давать повода отдельным политикам для различных спекуляций и для попыток дестабилизации ситуации в стране. Это очень важный вопрос для нашей страны.

Урматтуу Коргоо кеңешинин мүчөлөрү!

Тариф саясатына өзгөчө токтолгум келет. Калкыбыз баалар кандай жолдор менен түзүлөрү тууралуу ачык жана негиздүү маалымат алууга акысы бар. Мына ошондо айрым сасык саясатчылар кызыл кулактык кыла албай, элди козута албай калат эле.

Энергетика - Кыргызстандын башкы байлыгы. Бизде газ, мунайзат өңдүү байлыктар аз болгону менен, суу, ташкөмүр толтура. Керек болсо, көмүр энергетикасы гидроэнергетикага альтернатива боло алмак. Бирок, бул тармакта болуп жаткан баш аламандык, кенебестик үмүт ордуна кайгы жаратат.

Уважаемые члены Совета обороны!

Учитывая имеющиеся запасы угля в стране, угольная отрасль может стать альтернативой гидроэнергетике. Хочу подчеркнуть значимость угольной промышленности. Однако, пущенные на «самотек» процессы добычи и реализации угля привели не только к внутреннему дефициту и высоким ценам на уголь, но и к началу разрушения всей угольной отрасли.

Подводя итоги, можно сказать, что энергетика в силу своего критического состояния, уже не в силах выполнять функцию локомотива экономики страны и государства. Более того, сегодня есть уже вопрос постоянного дотирования отрасли в ущерб остальным сферам жизнедеятельности государства. Только за последний год с небольшим на поддержку энергетики выделено из бюджета почти 10 млрд. сомов.

Если мы будем полагаться только на то, что строятся ГЭС и вводятся генерирующие мощности, и не будем наводить порядок в отрасли, то мы ничего не добьемся. Мы должны через несколько месяцев вернуться к этому вопросу и принять решения.

Мы обязаны сегодня принять кардинальные решения, которые определят долгосрочную стратегию отрасли, и обеспечат в будущем энергетическую независимость, энергетическую безопасность нашей страны!”

2015-жыл 28-апрель