Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев Өкмөттү илимди реформалоо жана анын кайра жаралуусуна шарттарды түзүүгө милдеттендирди

Бүгүн, 2014-жылдын 4-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Коомдук эксперттик кеңеш тарабынан иштелип чыккан илим системасын реформалоо жана өлкөдө илимий ишмердикти кайра жаратуу боюнча сунуштамаларды жолдоду.

Бул сунуштамаларда эксперттик коомчулуктун пикирин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, илим коомчулугунун өкүлдөрүнүн, министрликтердин жана ведомстволордун сунуштарын эске алынат.

Сунуштамалар илимди жана илимий ишмердикти уюштуруу системасын түп тамырынан бери өзгөртүүгө, кайра жаралуусуна жана кыргыз илимпоздору дүйнөлүк илимий мейкиндикке чыгышына багытталган чараларды камтыйт. Ошондуктан Президент Алмазбек Атамбаевдин пикири боюнча сунуштамалар кеңири талкуулоо үчүн ММК жарыяланууга тийиш.

Мамлекет башчысынын пикири боюнча сунуштамаларды ишке ашыруу 2013-2017-жылдары өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын милдеттерине төп келип, илимий ишмердикти кайра жаратуу боюнча маанилүү кадам болуп,  Кыргызстанда  илимди кайра жаратууга жана өнүктүрүүгө катуу түрткү берип, илимий мекемелерди, биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясын жаңыланууга жана активдүү иштөөгө өбөлгө түзүүгө тийиш.

Президент Алмазбек Атамбаев экономикалык, саясый жана социалдык ири маселелер боюнча мамлекеттик деңгээлде чечимди даярдоодо жана кабыл алууда илимий негиздемелер керектүү звено болууга тийиш экендигин белгилейт. Илимдин азыркы абалына талдоо жүргүзүү илимий ишмердик экономиканын тармактарынын талаптарын, керектөөлөрүн ишке ашырууга багытталбагандыгын ачык көрс өттү.

“Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында 20дан ашуун институттар, 115 анык мүчө, мүчө-корреспондент жана ардактуу академиктер иштейт. Бирок, эксперттердин баасы боюнча мынчалык жогорку өкүлчүлүккө карабастан илимий мекемелердин  натыйжалуулугу абдан төмөн боюнча калууда”,-деп белгилейт Алмазбек Атамбаев Премьер-министр Жоомарт Оторбаевге  жолдогон катында.

Эксперттердин пикири боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында азыркы система жашап турганда финансылык колдоону кыйла жакшырткан менен калыптанып калган жагдайды түп тамырынан бери өзгөртүүгө болбойт. Илимдин натыйжалуулугун жогорулатуунун илимий тармакта атаандашуу чөйрөсүн калыптандыруу сыяктуу, изилдөөлөрдү материалдык жактан колдоонун ийкемдүү формаларын түзүү зарыл. Илим-изилдөө иштеринин долбоорлоруна ачык конкурстук тандоо жүргүзүү принцибин Кыргызстанда илимди башкаруу системасын өркүндөтүүнүн  олуттуу фактору катарына караса болот.

Эксперттердин пикири боюнча өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиялык программаларына ылайык биринчи кезектеги милдеттерди чечүү үчүн, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, илимге жаш кадрлардын келишин жана изилдөөлөрдүн  тематикаларын кеңейтүү үчүн илимий мекемелердин, вуздардын  жана мамлекеттик институттардын интеллектуалдык жана мүлк боюнча мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүү негизги приоритет болуп калууга тийиш. Аракеттерди жана  ресурстарды бириктирүү илимий жетишкендиктерди өндүрүшкө киргизүү үчүн мүмкүнчүлүктү кеңейтип, вуздардын аброюн  жогорулатат, финансылык жана адам ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун арттырат, бирок Улуттук илимдер академиясын түп тамырынан бери институционалдык кайра курууну, ошондой эле илимий изилдөөлөрдү каржылоого мамилени өзгөртүүнү талап кылат.

“Кыргызстанда жаңы кадрлар жана илимий ишмердикти уюштурууга жаңыча мамиле керек. Ошондо кыргыз илими заманбап деңгээлге чыгууга, илимди жана билим берүүнү натыйжалуу интеграциялоого, экономикада, билим берүүдө жана башка чөйрөдө илим жетишкендиктерин кеңири колдонууга өбөлгө түзүлөт”,- деп айтылат Алмазбек Атамбаевдин катында.

Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө өлкөнүн илим системасын реформалоо боюнча чечкиндүү кадамдарды жасоо зарыл экендигин баса белгилеп, Кыргызстандын илим системасын реформалоонун сунушталган жолдорун эксперттер жана кеңири коомчулук тарабынан кеңири талкуулоонун маанисин белгиледи.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Коомдук эксперттик кеңештин Кыргыз Республикасында илим системасын реформалоо жана илимий ишти кайрадан жандандыруу боюнча сунуштары >>>.

2014-жыл 4-сентябрь