Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев: "Манас атабыздын башкы осуятын - көп улуттуу Кыргызстандын биримдигин жана ынтымагын көздүн карегиндей сактап калууга милдеттүүбүз!"

Кайрылуунун тексти:

“Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар!

ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурасты коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитетинин 8-отурумунун чечими боюнча кыргыздын эпикалык трилогиясы «Манас. Семетей. Сейтек» адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын шедеврлеринин атайын тизмесине киргизилгендиги баарыбызды абдан кубандырды.

Бул эгемендик жылдарындагы Кыргызстандын маданий жана коомдук турмушундагы өзгөчө маанилүү окуя.

Дүйнөлүк коомчулук ата-бабаларыбыз көчмөн турмушта, согуш алааматтарынын катаал шарттарында жалпы адамзаттын маданиятынын  дөөлөтүн азыркы заманга чейин сактап жеткирген эпикалык мурастын нукура маанисин тааныды. Байыркы бабаларыбыз адамзат маданиятынын дүйнөлүк кенчине татыктуу салымын кошту. Кыргыз эли өзүнүн байыркы руханий байлыгы менен сыймыктанса болот.

«Манас» эпосу татаал жолду басып өткөн кыргыз элинин байыркы турмушунун, салт-санаасынын жана маданиятынын энциклопедиясы. Эпос кыргыз элинин эркиндик жана эгемендик үчүн күрөшүн, майтарылбас эркин, салт-санаасын, дөөлөттөрүн таасын чагылдырып турат.

Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы жолуна кадам шилтеди. Парламенттик демократияны калыптандырып, укуктук мамлекет курууга умтулууда. Жалпы кыргыз элинин тагдырындагы бурулуш учурунда «Манас» эпосунун ЮНЕСКОнун адамзаттын маданий мурастарынын щедеврлеринин атайын тизмесине киргизилгендиги абдан жакшы жөрөлгө. Жакшы жышаан.

Биз, азыркы муундун өкүлдөрү, ата-бабаларыбыздын сыймыгына татыктуу болушубуз керек. Манас атабыздын башкы осуятын - көп улуттуу Кыргызстандын биримдигин жана ынтымагын көздүн карегиндей сактап калууга милдеттүүбүз! Мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калууга милдеттүүбүз! Күчтүү, көз карандысыз, гүлдөп өнүккөн мамлекет курууга милдеттүүбүз!

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                               Алмазбек Атамбаев”

2013-жыл 6-декабрь