Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешке “Кыргыз Республикасынын Суу кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамына карата каршы пикир жөнөттү

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине “Кыргыз Республикасынын Суу кодексине өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына карата каршы пикир жөнөттү.

Каршы пикирде мындай деп айтылат:

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылы
14-мартта кабыл алган “Кыргыз Республикасынын Суу кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына карата төмөнкүдөй каршы пикирлерим бар.

1. Кабыл алынган Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 2-беренесинин отуз үчүнчү абзацындагы “калдыктарды чыгарууга уруксат” деген аныктама алмаштырылган, өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн натыйжасында ал: “суу объектилеринде, коллектордук-дренаждык системаларда, сугарылуучу, чыпкалоочу жана буулантуучу талааларда, жер рельефине булгоочу заттарды же калдыктарды чыгарууга берилген уруксат” дегенди билдирет.

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 12-беренесинин жетинчи-тогузунчу абзацтарында, 13-беренесинин төртүнчү абзацында, 52-беренесинин аталышында жана
1, 2, 5-бөлүктөрүндө, 53-беренесинин 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында, 54-беренесинин аталышында жана биринчи абзацында аталган түшүнүк мурдагы редакциясында жана тийиштүү түрдө ал - “суу объектилеринде, суу чарба курулмаларында же суу фондунун жерлеринде булгоочу заттарды же калдыктарды чыгарууга берилген уруксат” деген бойдон калган.

Ошентип, Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 2-беренесинин отуз үчүнчү абзацына киргизилген өзгөртүү анын башка жоболоруна шайкеш келбейт, муну менен бирге таштоого уруксатта аныкталган учурлардан тышкары суу жана башка объекттерге булгоочу заттарды таштоого тыюу салынгандыгын эске алуу менен бул аныктаманын ар башка мааниси суу пайдалануу жагында укук колдонуу практикасында кыйынчылыктарды жаратат.

Ушуга байланыштуу кайсы бир түшүнүктүн ченемдик аныктамасы ченемдик-укуктук актынын бүткүл тексти боюнча ырааттуу улантылып жана башка ченемдер менен маңыздык бирдейлик камсыз кылынууга тийиш, антпесе, ченемдик-укуктук актынын жоболорунун шайкештиги жоготулат деп эсептейм.

2. Кабыл алынган Мыйзамдын 1-беренесинин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацы менен Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин
8-беренесинде белгиленген суу ресурстарын башкаруудагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы курчап турган чөйрөнү агындылар менен булгагандык үчүн акынын ставкасын бекитүү боюнча ыйгарым укук менен толукталган.

Жалпы эле курчап турган чөйрөнү агындылар менен булгагандык үчүн төлөмдөрдүн өлчөмүн бекитүү маселелери “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салына тургандыгын белгилей кетүү керек. Алсак, аталган Мыйзамдын  15-беренесине ылайык “Жаратылышты пайдалануу үчүн акы жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акыдан, айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жана башка жаратылышка терс таасирлерди тийгизгендиги үчүн акыдан турат”.

Андан ары ошол эле беренеде “Жаратылышты пайдалануу үчүн төлөмдөрдүн ставкалары жана ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет” деп белгиленген.

Андан тышкары, айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн акы бекитүү маселелери жалпысынан алганда Кыргыз Республикасынын Cуу кодексинин жөнгө салуу  предметине ылайык келбейт, ошондой эле суу ресурстарын башкарууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясын аныктаган ушул Кодекстин 8-беренесине коошпойт.

Суу ресурстарына булгоочу заттарды же таштандыларды таштоо акы төлөтүү негизинде жүзөгө ашырылгандыгын эске алуу менен бул Мыйзам ушул редакциясында  күчүнө кирген учурда суу пайдалануу жагындагы коррупциялуулукту көбөйтөт деп эсептейм.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн
1-пунктун жана 81-беренесинин 2-бөлүгүн жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылы 14-мартта кабыл алган “Кыргыз Республикасынын Суу кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн кайра кайтарам”.

 

2013-жыл 30-апрель