Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кылмыш-жаза кодексине жана Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев, 2012-жылдын 11-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамга кол койду.

Мыйзамдын максаты сот чечимдеринин аткарылышынын  натыйжалуулугун арттыруу жана иштиктүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат.

Ушул максатты ишкер ашыруу үчүн төмөнкүдөй чаралар каралат:

1) КР КЖК 338-беренесинин санкциясын эркининен ажыратуу мөөнөтүн (минималдуу – 5 ден 1ге чейин, максималдуу – 10 жылдан 2 жылга чейин)  азайтуу аркылуу өзгөртүү (соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка соттук актыны аткарбагандык) жана эркининен ажыратууга байланышпаган жазанын альтернативдик түрлөрүн киргизүү (сексенден эки жүз саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу, жүздөн  бир миңге чейин эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндө айып, үч жылдык мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш менен алектенүү укугунан ажыратуу);

2) АЖК 422-беренесинде каралган (сот өкүмүн жана сот аныктамасын аткарбагандыгы) администрациялык укук бузуу үчүн айыптык санкциялар жарандар үчүн бештен жүзгө чейин, кызмат адамдарына – жыйырмадан жүзгө чейин эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндө жазасы күчөтүлдү.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине сот актысын аткарбагандыгы үчүн кылмыш-жаза, администрациялык жазасынын түрүнө жана көлөмүнө тиешелүү болгон өзгөртүүлөр киргизилди.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2012-жыл 22-ноябрь