Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду.
Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 22-июнунда кабыл алынган.
Бул конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын ишмердигин оптималдаштыруу жана Конституциялык палатанын актыларын мыйзамда регламенттөө аркылуу анын аткарылышын камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.
Кабыл алынган мыйзамда төмөндөгүлөр каралган:
- Тараптар өз ишин жеке өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу алып барышы мүмкүн, Тараптардын ар бири үчтөн ашык эмес өкүлгө ээ болушу мүмкүн;
- сот өндүрүшүн талаптагыдай тартибин камсыз кылуу максатында Конституциялык палатага администрациялык жоопкерчиликке тартууга жол берилет;
- Конституциялык палатанын актыларын ченемдерди чыгаруучу органдар тарабынан аткаруу механизмдери. Тактап айтканда, Өкмөт Конституциялык палатанын чечими анын расмий сайтына жарыялангандан кийин төрт айдан кечиктирбестен Жогорку Кеңешке көрсөтүлгөн чечимден келип чыгуучу конституциялык мыйзамдын же мыйзамдын долбоорун киргизет. Көрсөтүлгөн мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралууга тийиш.
Конституциялык палатанын чечиминен келип чыгуучу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш депутаттары тарабынан демилгелениши мүмкүн. Мындай долбоор Өкмөттүн корутундусу болгондо Жогорку Кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралууга тийиш.
Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Конституциялык палатанын чечими анын сайтына жарыяланган күндөн тартып үч айдан кечиктирбестен анын айрым бөлүгү конституциялык эмес деп таанылган өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын жокко чыгарат, жаңы ченемдик укуктук актыларды кабыл алат же болбосо ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөрдү киргизет.
Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2017-жыл 21-июль