Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Таза коом» долбоорун ишке ашырууга укуктук негиздерди камсыз кылууга багытталган мыйзамдарга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Электрондук башкаруу», «Электрондук колтамга», «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына( «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду.


Кабыл алынган мыйзамдар «Таза коом» долбоорун ишке ашырууга укуктук негиздерди камсыз кылчу негизги мыйзамдар болуп саналат.


«Электрондук башкаруу жөнүндө» мыйзамдын максаты - мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларын башкаруу чөйрөсүндө укуктук базаны түзүү жана электрондук башкарууга өтүү процессин администрациялоо жана электрондук башкаруу чөйрөсүндө чечим кабыл алуу тартибин аныктоо боюнча ыйгарым укуктар бекитилген мамлекеттик органдардын алкагын тактоо менен ведомстволор аралык электрондук формада цифралар жана маалыматтар менен алмашууну камсыз кылуу.


“Электрондук колтамга жөнүндө” мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө, мамлекеттик жана муниципалдык милдеттерди аткарууда, ошондой эле олуттуу юридикалык аракет жасоодо жарандык-укуктук бүтүм жасоону жөнгө салууга багытталган.


“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” мыйзам субьектилердин жеке маалыматтарын натыйжалуу коргоону, анын ичинде жеке маалыматтар маалыматтык системаларда түрдүү кармоочулар тарабынан иштелгенде дагы коргоону камсыз кылууга багытталган.


Жогоруда аты аталган мыйзамдардын пакети менен катар башка дагы бир топ мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилет. Бул өзгөртүүлөр аркылуу аракеттеги мыйзамдардын жоболору маалыматтык технологиялар тармагы үчүн дагы, электрондук башкаруу үчүн дагы негиз түптөгөн, ошону менен бул чөйрөдөгү Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актылардын жоболорун координациялаган абалын сактаган «Электрондук башкаруу жөнүндө» базалык мыйзамдын принциптери менен бирдей калыпка келтирилет.

2017-жыл 21-июль