Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Эл аралык чукул жардам жөнүндө” мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  “Эл аралык чукул жардам жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 4-майында кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты  -  эл аралык чукул жардамдын көмөктөшүүсүнө  жана  жөнгө салуусуна тиешеси бар  жол-жоболорду, тартипти, функцияларды, ыйгарым укуктарды жана жоопкерчиликти түзүү.

Бул Мыйзам  Кыргызстанда чукул кырдаал келип чыккан учурда эл аралык чукул жардам көрсөтүүнүн, чет мамлекеттерге Кыргызстандын эл аралык чукул жардам көрсөтүү тартибинин, ошондой эле Кыргызстан аймагы аркылуу жабыр тарткан өлкөгө транзит менен жөнөтүлгөн эл аралык чукул жардам көрсөтүүнүн укуктук, уюштуруучулук, социалдык негиздерин аныктайт.

Кабыл алынган Мыйзамдын жоболору  куралдуу жаңжалдардын шартында же куралдуу жаңжал келип чыккан мамлекеттин аймагында пайда болгон чукул кырдаалдын шартында колдонулбайт. Мындай шарттардагы эл аралык жардам көрсөтүү эл аралык гуманитардык укуктар же мамлекеттин мыйзамдары менен жөнгө салынат.

Бул Мыйзамдын негизги милдеттери  төмөндөгүлөр:

- эл аралык чукул жардам көрсөтүүнү демилгелөө, координациялоо жана токтотуу тартибин  орнотуу;

- эл аралык чукул жардам көрсөтүү жооп бере турган минималдуу талаптарды аныктоо;

- өзгөчө кырдаалга кабылган башка өлкөлөргө транзит менен жөнөтүлгөн эл аралык чукул жардам көрсөтүүнүн  жол-жоболорун аныктоо;

- чет мамлекеттерге Кыргызстандын чукул жардам көрсөтүүнүн тартибин аныктоо.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет 

2017-жыл 21-июнь