Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент А.Атамбаев: «Тарых жана келечек алдындагы жоопкерчилик бизди 2040-жылга күчтүү, өзүн өзү баккан жана өсүп-өнгөн мамлекет курууга милдеттендирет»

Кыргыз Республикасынын Президенти  Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында бүгүн, 3-апрелде, «Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча Улуттук кеңештин V жыйыны өтүп жатат.

Жыйында Президент Алмазбек Атамбаев кеңири сөз сүйлөдү.

Мамлекет башчысынын сөзүнүн толук текстин сунуштайбыз:

Урматтуу мекендештер!

Урматтуу Улуттук кеӊештин мүчөлөрү!

Эсиӊерде бардыр, убагында Туруктуу өнүгүү боюнча Улуттук кеӊеш түзүлгөндө бир топ саясатчы каршы чыккан болчу. Бул туура эмес, Баш мыйзамга каршы келет, Президент чектен чыгып жатат деп. Бирок, ошондогу чечим канчалык туура, канчалык зарыл болгонун мезгил өзү далилдеп берди.

Анткени ошол оор кезде, өлкөбүз, элибиз алапайын таппай     турган кезде, депутаттар өз ара чырлары менен алек болуп, өкмөт дээрлик жыл сайын алмашып жаткан кезде мамлекетибиздин жок дегенде 5 жылдык “Жол картасы” түзүлбөсө, өлкөбүз сызга отуруп калмак. Сыз бул жакта калсын, сазга отуруп калмак!

Ошол Улуттук кеӊештин биринчи отурумуна катышкандар азыр да арабызда отурат. Ошол күндөр эсиӊиздерде бардыр!

7-декабрь 2012-жыл. Свет өчүп калабы же жокпу деп отурабыз залда. Андан эки ай мурда, октябрда Ак үйдү басып алуу аракети болуп, жолдор буулуп, айрым администрациялар басып алынып турган кез. ОБОНдор, эл бузарлар күчөгөн кез.

Жаңы жылда үйлөрдө свет, газ болор бекен деп отурган кез, кошуналарга жалдырап.

Чет өлкөлүк саясатчылар менен журналисттер Кыргызстан өлкө катары болбой калды, 2-3 жылда жок болот, “failed state” деп жазып жаткан кез...

Кудайга шүгүр, ал кез артта калды. Мына 4 жыл өтүп-өтпөй өлкөбүз түп-тамырынан өзгөрдү. Чыр-тополоӊ менен, жол жабуулар менен, мекемелерди басып алуулар менен өлкөбүздүн аты чыгып жатты эле, эми таза шайлоо менен, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен, Тарыхты эскерүү менен, реформалар менен бүт дүйнөгө таанылып жатабыз.

Кыз-жигиттерибиз Москвадан Монреалга чейинки ат салыштарда жеӊип жатат. Коӊшулар мурункудай кемсинтип, табалап күлбөй, тескерисинче тамшанып карап жатышат.

Коӊшулар тургай, Европа башчылары элибизге таӊ калып “вы провели за 4 года грандиозные реформы” деп, бийик баа берип жатышат.

Кудайга шүгүр!

Кыргыз көчү Жараткандын жардамы менен өз жолун тапты. Өз жолун тапты!

Ошондуктан биз эми элибиз, өлкөбүз мындан ары да бул жолун жоготпосун десек, 5 жылдык эмес, 20, 25 жылдык “Жол картасын” түзүп коюшубуз керек!

Эмнеге биз 2040-жылды тандадык? Анткени, 2040-жылы кыргыз эли убагында Шиберден Азияга чейин аймакты камтыган Улуу Кыргыз Каганатынын 1200 жылдыгын белгилейт. 1200 жылдыгын!

Албетте, кыргыз ажолугу андан бержагы эле миӊ жыл мурда  курулган. Ага жазма түрдөгү далилдер бар экенин тарыхчылардын баары билет!

Анын үстүнө 2041-жылы кыргыз эли жаңы замандагы эгемендүү Кыргыз мамлекетинин 50 жылдыгын белгилейт.

“Элүү жылда эл жаңырат” деген сөз бар кыргызда. Ошо 50 жылдыгын эгемендүү Кыргызстан кантип тосушу керек? Кайсы жол менен барыш керек? Кандай максаттарга жетиш керек? Кандай жол менен элибиз жаңырыш керек?

Ошонун баарын биз алдын ала белгилеп алсак, өлкөбүздүн, элибиздин жолу оӊоюрак болот. Кандайдыр бир саясый оюндар, сасык саясатчылар мамлекетибизди өз жолунан адаштыра албай калат!

 

 

 

Уважаемые члены Национального Совета!

Уважаемые участники заседания!

Дорогие соотечественники!

Четыре года назад мы вместе со многими присутствующими сегодня в этом зале приняли  Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики.

Это было время, когда страна, измученная авторитарными правлениями, только-только вышла из состояния второй в своей современной истории революционной смены власти.

Главным для нас на тот момент было вернуть устойчивость обществу, государству, вернуть веру людей в то, что мы можем жить в нормальной стране, с нормально функционирующими политическими и государственными институтами,  стране без коррупции, без судебного произвола, стране с честными выборами.

По сути, это была стратегия восстановления кыргызской государственности, программа восстановления надежды людей на лучшую жизнь, веры в свой народ, в свое будущее.

Реализация этой стратегии, вся наша работа за последние годы позволила фактически заново построить крепкий фундамент кыргызской государственности после сложнейшего транзитного периода.

И это я считаю и была моя главная задача, моя миссия как Президента.

Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан.

Уважаемые участники заседания!

Прошло всего четыре года. И сегодня можно уверенно сказать, что принятие тогда пятилетней стратегии устойчивого развития себя полностью оправдало. Она стала дорожной картой, где определены приоритеты развития. Более понятной и предсказуемой стала ситуация для бизнеса и инвестиций. Спокойнее и увереннее стали чувствовать себя наши граждане.

От бессистемного реагирования на постоянно возникающие угрозы Кыргызстан перешел к стратегически выверенной внутренней и внешней политике.

Мир, согласие и стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняется на глазах.

Кыргызстан состоялся как суверенное государство!

Страна переживает исторический этап национального и культурного возрождения. Постепенно мы восполняем страницы своей истории, которые делают нас сильнее, сплоченнее и духовно богаче.

Через обращение к истокам мы пришли к востребованности национальной культуры. Мы смогли предложить миру уникальный проект - Всемирные игры кочевников.

Возрождаются уникальные ценности, восстановлена память о кыргызской письменности, глубже изучается история Кыргызского Каганата. Мы исполнили священный долг перед погибшими за свободу и независимость народа в ходе восстания 1916 года.

Гражданская интеграция становится основой укрепления суверенитета страны и ее благополучия.

От крайностей этнического национализма и пропаганды мультикультурализма, мы перешли к концепции гражданского единства. Чтобы каждый гражданин, независимо от этнической принадлежности, гордо говорил: «Мен – кыргыз жаранымын!».

Другая важная сфера, где не было четкой государственной политики – религия. После утверждения в 2014 году Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере, государство, наконец, взялось за регулирование этих вопросов.

Идет стабилизация политической системы.

Новая избирательная модель с использованием технологий биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов, позволила провести чистые выборы депутатов Жогорку Кенеша в 2015 году и местные выборы, и исключила одну из главных причин прежних революций.

Мы провели большую подготовительную работу в части реформирования судебной системы.

Практически, более чем на две трети обновлен судейский корпус. Решаются вопросы укрепления материальной базы судов. С участием экспертного и гражданского сообщества разработаны и приняты Парламентом новые процессуальные и иные законы, регламентирующие вопросы отправления правосудия. Продолжается разработка новых законов, обеспечивающих прозрачную и честную работу судей.

Мы начали настоящую, системную борьбу с коррупцией, начали чистку органов государственного управления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти. Только за последние 5 лет выявлены около 7 тысяч коррупционных деяний, в том числе – громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня.

Можно с уверенностью утверждать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет и народ Кыргызстана этого уже не позволит.

Мы запустили полноценный процесс реформирования системы правоохранительных органов, целью которой является не только упорядочение их деятельности, а прежде всего безусловная защита интересов граждан, государства и бизнеса, восстановление авторитета Закона.

Проведена реформа системы управления армией – создан Генеральный штаб Вооруженных сил и Государственный комитет по делам обороны, осуществляется  качественное переоснащение Вооруженных Сил.

Кардинально усилена обороноспособность страны. Теперь мы уже можем с полной уверенностью сказать: у нас есть настоящая, боеспособная армия!

Сегодня мы ведем диалог на равных с иностранными партнерами. Выстраивая свою внешнеполитическую независимость, мы исходим из позиций защиты исключительно национальных интересов.

Теперь, когда мы говорим на равных, когда нам не могут отключить свет или газ, я уверен, будет и прорыв в решении приграничных вопросов. Граница с соседями должна стать воротами дружбы и взаимного сотрудничества.

И хочу сегодня здесь еще раз повторить: вступление Кыргызстана в Евразийский Экономический Союз тоже продиктовано именно национальными интересами. Без этого мы бы потеряли возможность развивать нашу экономику. Без этого мы бы не смогли защитить права более 700 тысяч наших трудовых мигрантов.

Но будучи в составе ЕврАзЭС мы должны активно развивать наши торгово-экономические отношения и с великим Китаем, и с другими соседями по региону. И, конечно же, в составе ЕврАзЭС мы должны продвигать идею единого Евразийского Союза, о котором ранее заявляли президент Путин и канцлер Меркель. Союз от Брюсселя до Владивостока. От Петербурга до Бишкека. И активно развивать наши отношения с Евросоюзом.

Мы научились защищать свои национальные интересы. Теперь мы должны их активно продвигать.

И это произошло не просто так. Страна, наш народ, наши граждане сильно изменились.

Мы видим мощный подъем  национального самосознания. Народ Кыргызстана преодолел долгое время навязываемый нам синдром ущербности, привычку жить по чужим лекалам.

И если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучерждений, отключению света или газа, и, например, в соседнем Казахстане лицом нашей страны, можно сказать, была физиономия Мотуева, то сегодня о Кыргызстане знают по честным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике.

Сегодня Кыргызстан – это одна из десяти стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристам всего мира!

Рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и прежде всего, как безопасная и надежная для туристов страна!

Уважаемые участники заседания!

Тогда, 4 года назад, многие предрекали нам экономический коллапс. Страна стояла перед серьезным вызовом полного распада сложившейся в первые десятилетия структуры экономики. Но назло всем мы достойно прошли через все испытания.

Несмотря на влияние мирового экономического и финансового кризиса, падение цен на энергоносители и санкционное противостояние мировых держав, ВВП Кыргызстана все эти четыре года показывает стабильный рост, а кыргызский сом является одной из самых устойчивых валют среди стран СНГ.

Наша страна стала одной из 10 стран мира, получивших статус «ВСП+» от Европейского Союза.

Национальные ресурсы больше не отдаются за бесценок. Например, лицензию на месторождение «Джеруй» мы продали за 100 млн. долларов США и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии 65 млн. долларов. А в своё время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов.

Республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора.

Создание собственного электроэнергетического кольца путем строительства двух крупных подстанций и ЛЭП «Датка-Кемин» сделали Кыргызстан практически неуязвимым в обеспечении электричеством.

Партнерство с российским «Газпромом» положило конец зависимости от соседей в поставках природного газа и ГСМ.

Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог. Четыре года назад это казалось сказкой. Полным ходом идет масштабная реконструкция транспортной инфраструктуры.

Число рейсов, выполняемых из международного аэропорта Манас, возросло в два раза. В ближайшие два года мы завершим работу по достижению транспортной независимости. Кыргызстан из тупиковой страны превратится в транзитную.

Мы уделяем самое пристальное внимание обеспечению продовольственной безопасности страны.

В этом году мы выдаем кредиты фермерам под 6-10% годовых. А в 2009 году Правительство выдавало такие же кредиты под 22%.

Мы выполняем все социальные обязательства.

Международные финансовые институты перестали считать нас бедной страной. За пять лет крайняя бедность сократилась в 4,5 раза.

Главное – мы сами уже не называем себя бедными.

Уважаемые участники заседания!

Хочу напомнить, что вся эта работа проводилась в очень непростых условиях.

И несмотря на все трудности, мы нашли свой собственный путь развития, путь решения социальных проблем и повышения благосостояния наших граждан.

В чём же особенность этого пути? Мы добились более справедливого распределения государственных доходов между гражданами страны.

Если мы возьмём статистический сборник Межгосударственного статкомитета СНГ, то увидим, что по уровню ВВП на душу населения мы отстаем от всех соседних стран, кроме Таджикистана.

Что же касается Казахстана, который благодаря дальновидной политике уважаемого Президента Назарбаева на сегодня лидер по уровню ВВП на душу населения среди стран СНГ, то у нас на одного человека уровень ВВП примерно в 9 раз меньше, а доходы бюджета на одного человека примерно в 7 раз меньше, чем в Казахстане.

То есть, по всем расчетам наши граждане должны были бы жить в 7-9 раз хуже, чем граждане Казахстана.

Но на деле мы знаем, что уровень жизни простых людей в Казахстане и Кыргызстане ненамного отличается. Нередко во многих наших селах люди живут даже лучше, чем соседи.

И главный вывод, который мы должны вынести из этого простого примера: вопросы справедливости распределения доходов государства играют в повышении благосостояния населения любой страны не менее, а даже скорее более важную роль, чем вопросы развития экономики и роста доходов государства. Чем наличие нефти и газа!

То есть, говоря простыми словами, власть в государстве должна быть справедливой. И благодаря нашим гражданам, погибшим 7 апреля 2010 года за свободу и справедливость в Кыргызстане, мы смогли сделать большой рывок в этом направлении.

Уважаемые сограждане!

Задача формирования справедливой системы власти, всех её ветвей, в том числе законодательной и судебной –первейшая задача, которая стоит перед государством. И мы должны найти решение этой задачи и заложить это решение в Стратегии устойчивого развития.

Политики не должны рассматривать власть как способ контроля и распределения национальных ресурсов в своих интересах.

Будущее страны, жизнь ее простых граждан не должны зависеть от личных качеств политиков или чиновников. Это слишком ненадежно! Как показали последние события, даже политики, которые будучи в оппозиции посвятили всю свою сознательную жизнь борьбе за права простых людей, сами не могут избежать соблазна наживы, жажды денег, когда добираются до власти.

Должен быть системный подход. Здесь надо менять соответствующие законы, которыми определяются формат и структура органов власти в нашей стране.

Во всех развитых странах люди, которые хотят много зарабатывать, идут в бизнес, а не в политику. Депутатский мандат, кресло министра должны гарантировать не более высокую защиту, а более высокий спрос с депутата, члена Правительства.

Поэтому я убежден, что подготовка и проведение выборов в новый парламент в 2020 году, более важны для страны, чем даже президентские.

И здесь важно помнить, что честные выборы – это не только честный подсчёт голосов. Это и жесткие списки и другие нюансы, о которых, к сожалению, не знает простой избиратель.

Такой же системный подход мы должны выработать к формированию и деятельности судебной и исполнительной ветвей власти.

Уважаемые члены Национального Совета!

Вторая главнейшая задача, которая стоит перед нами, - это задача сохранения и укрепления национальной идентичности, национального самосознания, независимости и суверенитета нашего государства.

Мы с вами должны разработать стратегию перехода от периода стабилизации страны к национальному возрождению народа.

Кыргызстан должен стать самой комфортной для проживания людей страной региона. Страной свободных и обеспеченных людей, которые сами выбирают себе свою жизнь. Страной справедливой и ответственной власти. Страной самобытной и уникальной культуры.

Уважаемые участники заседания!

Всего этого невозможно добиться в бедной стране. И поэтому третьей нашей главнейшей задачей является создание сильной, устойчивой ко всем внешним шокам развитой экономики и на основе этого достижение полной финансовой независимости страны.

Мы должны добиться ускоренного развития экономики, увеличения ВВП на душу населения хотя бы в 2-3 раза. И у нас нет запасов нефти и газа. Как же быть?

Есть только один выход.

Кыргызстан должен стать раем для бизнеса, для инвестора, для любого предпринимателя: местного и иностранного, крупного и малого.

Другого пути у нас нет.

И мы должны в ускоренном порядке принять все необходимые для этого меры, в том числе законодательные.

Мы должны защитить честного предпринимателя от любых проблем и вопросов. От необоснованных проверок, от нечестных силовиков и политиков. Кыргызстан, повторяю, должен стать раем для предпринимателя.

Только тогда мы сможем резко увеличить ВВП страны, увеличить доход на душу населения. Только тогда мы сможем обеспечить всех наших граждан рабочими местами.

Конечно, трудовая миграция все равно останется. Даже в странах Европы она доходит до 10%. Но пусть это будет миграция в поисках лучшей работы, а не в поисках выживания!..

Уважаемые участники заседания!

Говоря о миграции, о трудоустройстве наших граждан, нельзя не сказать о проблемах наших сельчан, о шестидесяти процентах населения страны, которое проживает в сельской местности. Потому, что как внешняя, так и внутренняя миграция обусловлена в основном нехваткой орошаемой земли в регионах Кыргызстана, в результате чего люди не в состоянии прокормить себя и свою семью, детей.

Мы должны кардинально изменить свое отношение к этой проблеме. В ближайшее время, как мне известно, в бюджет поступят незапланированные средства. Я прошу правительство и парламент направить их, в числе других неотложных проектов, на ускоренную реализацию программы “Ирригация”.

Говоря о сельчанах, не могу не затронуть еще одну важную проблему. Наряду с большими плюсами от выборов в парламент по партийным спискам мы получили один, но очень большой минус.

Как показало время, очень часто депутаты парламента вместо насущных вопросов страны и, особенно проблем регионов и сельчан, тратят время на решение чисто партийных вопросов.

Мы видим, как парламент неделями обсуждает уголовные дела депутатов какой-то партии, либо часами мусолит сплетни о Президенте страны.

Поэтому я предлагаю запустить, наконец, в действие статью 52 Конституции Кыргызской Республики о народных курултаях граждан. В Монголии, как вы знаете, сам парламент называется Хурал – Курултай. И мы могли бы иметь свой поистине Народный – Элдик курултай, в который могли бы войти главы айыл  өкмөтү, мэры городов и соответственно председатели местных кенешей. Это был бы поистине всенародно избранный Элдик курултай, представляющий интересы регионов, айылов Кыргызстана. А решения его можно сделать обязательными для рассмотрения всеми ветвями власти, в том числе Правительством и парламентом страны. Этот Народный курултай мог бы собираться один, два раза в год.

Уважаемые члены Национального Совета!

В 2040 году исполняется 1200 лет с начала эпохи Кыргызского великодержавия – государства кыргызов, достигшего своего могущества в IX-X веке. 

Кыргызы - один из древнейших народов, носитель богатой кочевой культуры, пережил за свою историю много испытаний. Свобода, независимость и суверенное государство были национальной идеей, пассионарной движущей силой нашего народа на всем протяжении его исторического пути.

Осознание ответственности перед историей и будущим обязывает нас выйти на рубеж 2040 года сильным, самодостаточным, высокоразвитым государством.

ХХI век – век быстрых изменений технологий, экономики и климата. Сегодня сложно точно предсказать, какие технологии появятся через 25 лет, просчитать их влияние на жизнь человека и окружающую нас среду.

Изменения происходят динамично и повсеместно, каждодневно увеличиваются потоки информации. Возникает новая система управления, основанная на современных технологиях, информации и знаниях.

Кыргызская Республика должна быть на гребне этой волны и строить экономику, основанную на знаниях – Умную страну, «СМАРТ Коом/Кыргызстан». Или же можно применить название “Таза Коом” – чистое, честное общество.

В центр новой стратегии должен быть поставлен человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы.

Однако цель, которой мы хотим достичь к 2040 году, останется всего лишь мечтой, если у народа Кыргызстана не будет сильного государства.

Задача нашего поколения – сохранить независимость страны, укрепить наше государство, сделав его сильным и эффективным.

Важно, чтобы каждый гражданин осознал, что его жизненные интересы напрямую зависят от существования и благополучия кыргызского государства. Если мы не будем любить и уважать свое государство, то нас заставят служить чужому государству.

Хочу еще раз повторить: даже в нашу прежнюю Конституцию были заложены своего рода мины, которые должны были однажды взорваться и дестабилизировать, разрушить нашу страну.

Нам надо защищать уникальность, самобытность нашего народа. Защищать его вековые обычаи и традиции, высокую духовность и  культуру. Нельзя допустить, чтобы  некоторые деятели, которые прячутся за личинами правозащитников, оппозиционеров или представителей НПО, а на деле отрабатывают деньги, полученные из-за рубежа, навязывали людям чуждые им ценности, пытались сделать из наших детей манкуртов.

Ведь манкурт, как писал великий Чынгыз Айтматов, готов убить собственную мать. Свою Родину, независимый Кыргызстан.

Скажу открыто: уже пора защищать нашу страну от таких правозащитников. Защищать независимость Кыргызстана, будущее народа Кыргызстана. Защищать мир и стабильность в нашей стране.

И в первую очередь законодательно. Ведь не только маленький Кыргызстан, но даже такая великая страна как США защищается от влияния иностранных государств и спецслужб. Мы видим сейчас как идут соответствующие слушания в Конгрессе США. Я уже не говорю про Россию и Китай.

Нам нужно обеспечить информационную независимость страны. Остановить весь этот шабаш иностранных государств и спецслужб в нашей стране. Под какими бы масками и личинами они не прятались!

В соцсетях есть не только те «синие киты», которые толкают наших детей к самоубийству. Есть и тайные «синие киты», которые подталкивают к самоубийству, к саморазрушению всю нашу страну.

Нам надо научиться не путать действующую власть с государством. Власть приходит и уходит, а государство наше должно сохраниться отныне и вовеки.

Нам надо воспитывать граждан страны, молодежь в духе бережного отношения к своему государству. У нас только одна Родина – Кыргызстан! И мы можем быть счастливы только в этой стране, на своей Отчизне!

Уважаемые члены Национального Совета!

Мы должны построить государство, в котором люди с культурными, этническими, религиозными различиями объединены сильным национальным духом и едины. Гражданская идентичность составляет основу укрепления суверенитета страны и ее благополучия. Все граждане должны обладать равными правами и обязанностями.

Особо хочу подчеркнуть, что государственный язык должен стать языком гражданской интеграции. Это задача государственной важности.

Государство также должно создавать условия для гармоничного сосуществования культур и религий, не допускать вмешательства религии в личную жизнь человека и дела государства, навязывания обществу экстремистских, радикальных идей и ценностей.

Мы должны стремиться к системе образования, имеющей практическое значение, воспитывающей гармоничную личность, раскрывающей потенциал каждого человека. И мы не должны экономить на образовании, воспитании детей.

Государство должно сделать все необходимое для укрепления института семьи и семейных ценностей.

В стране должна быть обеспечена полная доступность и надлежащее качество услуг здравоохранения, высокотехнологичной медицины для каждого гражданина.

Мы должны обеспечить безопасность всех граждан страны. Это достигается не только усилиями государственных органов, но и всего общества и каждого его члена, прежде всего путем привития всеобщего уважения к законам Кыргызской Республики.

Отправление правосудия в Кыргызской Республике должно быть справедливым и объективным. Только тогда появится доверие граждан к судебной системе. Мы должны создать сильную, прозрачную, независимую судебную систему, обеспечивающую право каждого на беспристрастный, открытый и справедливый суд.

Уважаемые участники заседания!

Любые, даже самые хорошие идеи могут остаться лишь на бумаге, если мы все не приложим свои усилия для создания и последующей реализации долгосрочной Стратегии развития страны. И здесь никто не должен остаться в стороне. Все ветви власти, депутаты, политики, все министерства и ведомства, все неравнодушные граждане страны должны принять участие в этой работе.

Урматтуу Улуттук кеңештин мүчөлөрү!

Урматтуу мекендештер!

Кыргыз эли өзүнүн кылымдарды карыткан тарыхында эмнени гана көрбөдү!

Тоонун чокусуна көтөрүлүп, Улуу Каганат куруп, Шиберден Азияга чейинки жерди ээлеп, ондогон элдерди башкарган доорду көрдү.

Тозоктун түбүнө түшүп, Улуу Каганат тургай, өзүнүн мамлекеттүүлүгүн жоготуп, Чынгызхандан баштап Ак падыша, Сталин заманындагы кыргындарды, үркүндөрдү башынан өткөрүп, кыргыз тилин, кыргыз деген атын да жоготомбу деген каргашалуу күндөрдү да көрдү.

Канча бабаларыбыз, апаларыбыз кыргыз элинин келечеги үчүн, кыргыз көчү сакталсын деп, кыргыздын аты өчпөсүн деп, жанын берди ушул караңгы мезгилде! Бир-эки кылым эмес, миң жылдын ичинде!

Сай бар бекен кыргыз каны акпаган? Кыр бар бекен кыргыз сөөгү жатпаган?

Ошол кандар, ошол жандар текке кеткендей болбосун! Анда бизди урпактар да, Кудай да кечирбейт!

Урматтуу мекендештер!

Кудай колдоп, кыргыз эли өзүнүн эгемендүү мамлекетине ээ болду. Аны да жоготуп ала жаздап, араң сактап калдык. Ошол адашып кете жаздаган кыргыз көчүн түз жолго бурган карапайым кыргыз элине, Аксы окуясында, Март жана Апрель окуяларында шейит кеткен, жаракат алган, Мекенибиздин келечеги үчүн өз канын, жанын да аябаган жигиттерибизге таазим этелик!

Кыргызстан эли менен күчтүү!

Кыргызстан эли менен күчтүү!

Бирок эгерде кылым карыткан кыргыз элинин тарыхын карасак, жерибизде биримдик менен ынтымак уялаган учурларда гана элибизди жеңиш менен ийгилик коштогон.

Көп улуттуу кыргыз элинин күчү – биримдикте! Ошондуктан, Манас атабыз бизге: “Бөлүнбө, кыргыз, бөлүнбө!” – деп айтып кеткен.

Унутпасак бул улуу сөздү.

Урматтуу мекендештерим!

Урматтуу отурумдун катышуучулары!

Сөзүмдүн аягында баарыңарды кызыктырган бир суроого жооп берип кетейин. Кыргызстанда боломбу, чет элде боломбу, - кайда барбасам, баары тең мага дайыма бир суроо беришет: “Мураскериң ким болот?” деп.

Айрым саясатчылар, журналисттер макала да жазып жиберишти: “Атамбаев мураскер таппай кыйналып жатат. Анткени, мураскер аны коргоп, сактап калышы керек” деп.

Бузукунун ою да бузук. Башка бирөөнү да өзүндөй бузуку көрөт.

Ачык айтайын: мен Кудайдан гана корком. Мен элимдин алдында акмын, Кудай көрүп турат. Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок!

Кыргыз элин коргогон, кыргыз тилин коргогон, кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын коргогон, эгемендүү Кыргызстанды коргогон ар бир кыргыз жараны – менин мураскерим! Ар бир кыргыз жараны!

Анткени мен да кыргыз жаранымын, түм кыргыз элинин катарында, кыргыз көчүнүн катарында, элибиз Аксыда, Март, Апрель окуяларында тапкан адилет жолдо баратам.

Биз баарыбыз ушул жолдун мураскерибиз. Манас атабыздын, бабаларыбыздын мураскерибиз.

Эмки президентти болсо эл өзү шайлайт. Ал мага мураскер болобу, же Акаев, Бакиевге мураскер болобу – аны мезгил көрсөтөт.

Анткени шайлоо деген шайлоо. “Чуркаган албайт, буюрган алат” деп айтат кыргыздар. Анын үстүнө “ Жыландын аласы тышында, адамдын аласы ичинде” деген да сөз бар.

Кайран кыргыз элим ишенип, алданып да, ээрчип кетмейи бар. Бул деген турмуш. Мезгил өзү гана бардыгын көрсөтөт.

Бирок ким Президент болсо да, кыргыз көчүн азыркы туура жолунан бура албайт деп ишенем. А болбосо эл аны бат эле өз ордуна коюп коёт. Анткени, бизде бийликтин булагы – эл!

Бирок, бийлик туура жол менен баратканын, же башка жолго буруп кеткенин эл кантип билет? Ушул бүгүн биз түзүп баштаган “жол картасынан” билет. Ошондуктан, бул иш өтө маанилүү, өтө зор. Туура жолду көрсөтүп, “жол картасын” түзүп коюшубуз керек өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн.

Бүгүн ушул жерде Президент болом деген бир топ жигиттерибиз отурат. Баарыңарга ийгилик каалайбыз! Кудай колдосун! Бирок, унутпагыла: бийликтин булагы – эл!

Президент болуп калсаңар, Атамбаевди эмес, кыргыз жерин, кыргыз элин коргогула! Уурулардан, мародерлордон, эл бузарлардан коргогула!

Кырчындай жигиттерибиз канын төгүп, өмүрүн берип, 7-апрелде сактап калган демократияны, эркиндикти коргогула!

Эгемендүү Кыргызстанды коргогула!

Президент болуп калсаңар, “Сен ооруба, мен ооруюн, Ата-Журт!” деп иштегиле. Мамлекеттен эмне алсам дебей, Мекениме, элиме эмне берем деп иштегиле.

Ошондо Жараткан өзү колдоп берет, жолуңарды ачып берет!

Манас атабызга, бабаларыбызга мураскер болгула! Кыргыз элин, кыргыз жерин коргогула!

Жараткан силерге туура жолду көрсөтсүн! Азгырыктан сактасын!

Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин!

Жыйналышта “2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруунун алдын ала жыйынтыктары жана 2040-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын даярдоо жөнүндө” маселе талкууланууда.

2017-жыл 3-апрель