Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамга кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2019-жылдын 19-июнунда кабыл алынган.

Аталган Мыйзамдын максаты — укук колдонуу практикасын эске алуу менен мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары — МЖӨ) жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу, ошондой эле МЖӨ долбоорлорун даярдоо процессинде жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана мөөнөттөрдү кыскартуу. 

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Жаңы Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып:

— Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 22-февралындагы № 7 «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзам күчүн жоготот;

— даярдоо же болбосо тендер өткөрүү баскычында турган МЖӨ долбоорун ишке ашыруу жаңы Мыйзамда белгиленген жол-жоболорго ылайык мамлекеттик өнөктүн тандоосу боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн экендиги белгиленди.

2019-жыл 29-июль