Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2016-жылдын 10-мартында кабыл алган.

Бул мыйзамдын максаты аксакалдар сотторуна мурда булганбаган, жүрүм-туруму  үлгүлүү  адамдардын киришине мүмкүнчүлүк ачуу, ошондой эле соттордун ишин камсыз кылуу үчүн тийиштүү материалдык-техникалык шарттарды түзүү болуп саналат.

Мисалы, Мыйзамда төмөнкүлөр каралды:

- аракеттеги Мыйзамдын 9-беренесинин 1-бөлүгүндөгү аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө коюлган талаптарга дагы бир талап кошулду, ага ылайык аксакалдар сотуна соттуулугу жок жарандар гана шайлана алышат;

- аракеттеги Мыйзамдын 29-беренеси жаңы редакцияда баяндалат:

аксакалдар соту салган жазапулдар жергиликтүү бюджетке чегерилип, анын 70 пайызы аксакалдар сотунун ишин камсыз кылууга багытталат.

Мыйзам расмий жарыялангандан он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 21-апрель