Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына  толуктоолорду жана  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 31-декабрында кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо тармагында мамилелерди укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү болуп саналат.

Тактап айтканда, «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» 1997-жылдын 10-декабрындагы № 90 Мыйзамга керектөөчүлөрдүн укуктарын  коргоого багытталган товарларды аралыкта туруп сатуу ыкмасын, ошондой эле товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) үчүн акы төлөөнүн накталай жана/же накталай эмес эсептешүү формаларын караган толуктоолор киргизилет.

КР Жарандык процесстик кодексинин 89-статьясы (экспертиза өткөрүү тууралуу аныктоо) жана «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» Мыйзамдын 17-статьясы товарлар (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн экспертиза өткөрүүнүн мөөнөттөрүн белгилеген ченем менен толукталат. Алсак, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо  боюнча  экспертиза өткөрүүнүн мөөнөтү он жумушчу күндөн, ал эми  техникалык татаал товарлар(жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) – иш экспертизага  келип түшкөн күндөн тартып бир айдан ашпоого тийиш. Керектөөчү товарды экспертизадан өткөрүүгө катышууга укуктуу.

Мыйзамда  керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган башка түзөтүүлөр дагы киргизилген.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин  күчүнө кирет.

2015-жыл 3-февраль