Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президенттин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыгына толуктоо жана өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 26-июнундагы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыгына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу» Жарлыкка кол койду.

Жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесине ылайык, мамлекеттик башкарууну оптималдаштыруу жана мамлекеттик кадр саясатынын эффективдүүлүгүн андан ары жогорулатуу максатында токтом кылынат:

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын
26-июнундагы № 145 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыгына төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестринде:

- «Саясий мамлекеттик кызмат орундары» деген 1-главанын «Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты» деген графасы төмөнкүдөй мазмундагы VI топ менен толукталсын: «Инспектор», «Эксперт».

- «Администрациялык мамлекеттик кызмат орундары» деген
3-главанын 3.1-пунктунун «Башкы кызмат орду» деген тобунун «Г-Б» категориясы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: «Референт».

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.

Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2014-жыл 24-октябрь