Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

2014-жылдын 14-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 13-февралында кабыл алынган.

Мыйзам Граждандык кодекстин айрым жоболорун Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүүгө багытталган.

Граждандык кодекстин 20-статьясына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жаран  жеке турмушунун жана кат жазышуунун сырын сактоону коргоо укугуна гана ээ  эмес, почталык, телеграфтык, электрондук жан башка билдирүүлөрдүн, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн сырын сактоо укугуна дагы  ээ. 136-статьяга киргизилген өзгөртүүлөр жоопкерчилиги чектелген коомдон катышуучуну чыгаруунун жаңы эрежесин белгилейт. 204-статьяга киргизилген түзөтүүлөр менен милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылган ишеним каттардын түрлөрү такталат. Ошондой эле кабыл алынган Мыйзам коомдук муктаждык деген түшүнүк такталып, жер участогун менчик ээсинен мажбурлап алып коюу боюнча жаңы негиздер белгиленет. 

Андан сырткары, Граждандык кодекстин айрым  жоболоруна «Ченемдик укуктук актылар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык редакциялык мүнөздөгү түзөтүүлөр киргизилди.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2014-жыл 15-март