Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Бүгүн, 2014-жылдын 18-февралында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 16-январында кабыл алынган.

Мыйзамдын айрым ченемдери Кыргыз Республикасынын Конституциясына каршы келгендиктен Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине  кайра кайтарылган. Кабыл алынган Мыйзамда Кыргыз Республикасынын Президентинин жүйөлөрү жана каршы пикирлери эске алынды.

Аталган Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын  ыйгарым укуктары, уюштурулушу жана иштөө тартибин аныктаган “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым жоболорун өркүндөтүү болуп эсептелет.

Түзөтүүлөргө ылайык, «Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө» Мыйзамдын 9-статьясынын 2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилди:  «Эсептөө палатасынын түзүмү, мамлекеттик кызматчыларынын чектелген штаттык саны жана штаттык ырааттамасы Эсептөө палатасынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн тиешелүү жылга республикалык бюджет жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамында  каралган каражаттардын чегинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитетинин макулдугу менен Эсептөө палатасынын төрагасы тарабынан бекитилет.»

Мыйзамдын 11-беренесине киргизилген толуктоолорго  ылайык, «Эсептөө палатасынын мүчөлөрү тарабынан жетектелүүчү  аудитти жүзөгө ашыруу боюнча иш план аудиттелүүчү объектинин адистешүү багыттарын эсепке алып, ар жылкы милдеттүү ротациялоо шарты менен түзүлөт».

Ошондой эле Эсептөө палатасынын аудитору Кыргыз Республикасынын Президентинин, парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ээлеген кызмат ордунан бошотулары Мыйзам тарабынан каралган.

50-статьяга толуктоо киргизилип, ага ылайык, Эсептөө палатасы аудитин аяктагандан кийин өткөрүлгөн аудит жөнүндө отчёт даярдайт жана Эсептөө палатасынын  Кеңеши аны бекиткенден кийин бир жуманын ичинде Эсептөө палатасынын расмий сайтына аны жайгаштырат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2014-жыл 18-февраль