Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республиасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 26-декабрында кабыл алынган.

Мыйзам  эгерде күрөөгө коюлган турак жай мүлк  жеке адамдын  жалгыз турак жайы болсо, күрөөнүн предметин  соттон тышкары өндүрүп алуу  тартибин  жокко чыгаруу максатында кабыл алынды.

Алсак, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекстин 335-статьясына жана Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” мыйзамынын 62-статьясына  эгерде күрөөгө коюлган мүлк жеке адамдын менчик укугуна тиешелүү жалгыз турак жайы болуп саналса, күрөөнүн предметин өндүрүп алууга соттун чечими боюнча гана жол берилет деген толуктоолор киргизилди. Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” мыйзамынын 65 жана 72-статьяларына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, эгерде күрөөгө коюлган мүлк жеке адамдын менчик укугуна тиешелүү жалгыз турак жайы болуп саналса,  күрөөгө коюлган адамды жана аны менен чогуу жашаган  үй-бүлө мүчөлөрүн үйдөн чыгарууга, ошондой эле турак жайды ачык сатууга соттун  чечими боюнча гана жол берилет.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин  күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2014-жыл 7-февраль