Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык Мыйзамга толуктоо киргизилди

2013-жылдын 30-декабырында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу» конституциялык Мыйзамга кол койду.

Конституциялык мыйзам 2013-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган.

Конституциялык мыйзамдын 14-беренеси төмөндөгүдөй мазмундагы 81-бөлүк менен толукталган:

«81. Өкмөттүн ачык жыйналышынын видео- жана аудио жазып алуулары толук көлөмдө кыскартылбай жыйналыш  өткөрүлгөндөн кийин 2 жумушчу күндүн ичинде Өкмөттүн расмий сайтына же болбосо Өкмөттүн расмий сайтына шилтемелерди милдеттүү жайгаштыруу  менен жалпыга жеткиликтүү видеопорталдарга жарыяланат. Өкмөттүн жыйналышынын видео- жана аудио жазып алууларын  белгиленген мөөнөттө жарыялоо мүмкүнчүлүгү  болбогондо Өкмөттүн Аппараты жазып алуулар жарыялана турган мөөнөтү жөнүндө маалымат жарыялайт.».

Конституциялык мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 31-декабрь