Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 30-майында кабыл алган.

Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана кызмат адамдарынын расмий дарегине келип түшкөн жарандардын электрондук кайрылуусу жарандардын жазуу же оозеки түрүндө баяндалган кайрылууларына теңештирилет.

Мыйзам мамлекеттик органды же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн Интернет тармагында өзүнүн электрондук почтасынын расмий дарегин каттоого милдеттендирет.

Ошондой эле электрондук кайрылууларды тариздөөгө жана мазмунуна талаптар каралган жана аларды кароонун тартиби регламенттелет.

Алсак, киргизилген толуктоолорго ылайык жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда милдеттүү түрдө электрондук кайрылуусун жөнөтүп жаткан мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышын, же тиешелүү кызмат адамынын фамилиясын, атын, атасынын атын, ошондой эле өз фамилиясын, атын, атасынын атын (бар болсо), байланыш телефонун (үйдүкүн, мобилдүү же ишинин), жашаган дарегин көргөзөт, кайрылуунун ток этер жерин жазат. Электрондук кайрылууда аталган маалыматтар жок болсо мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кайрылууну карабай койгонго укуктуу.

Мындан тышкары, мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылууларды кароонун мөөнөттөрү 30 күндөн 14 күнгө чейин кыскартылат.

Мыйзам 2014-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 19-июль