Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 13-июнунда кабыл алган.

Мыйзамда «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 27-1 беренесинде каралган Кыргыз Республикасынын судьяларынын отставкага кетүү тартибин тактоо каралат. Алсак, киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык судьянын жүрүш-турушунун кынтыксыздыгы судьянын отставкадагы судья деген тиешелүү статус менен отставкага чыгуусунун милдеттүү шарты болуп саналат.

Мыйзам менен ошондой эле отставкадагы судьянын кепилдиктерин тийиштүү түрдө конкреттештирүү сунушталат. Алсак, эгерде «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 27-1 беренесинин колдонуудагы редакциясы отставкадагы адамдын жеке кол тийбестигине бардык учурларда кепилдик берсе, бул берененин жаңы редакциясы кол тийбестикти сот адилеттигин жүзөгө ашырууда судья айткан пикир жана ал кабыл алган чечим үчүн кепилдейт, эгерде мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен гана билип туруп соттук  адилетсиз актыны чыгарууда судьянын күнөөсү белгиленбесе.

Мындан тышкары, судья Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап турганда жана  өзүн жаманатты кылуучу жоруктарга жана ошону менен сот бийлигинин беделин төмөндөтүүгө жол бергенге чейин отставкада деп эсептелери белгиленген. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же өзүн жаманатты кылуучу жоруктарга жана ошону менен сот бийлигинин беделин төмөндөтүүгө жол берген учурда судьянын отставкада болушун токтотуунун тартиби жана шарты Судьялар кеңеши менен макулдашуу боюнча Президент тарабынан бекитилет.

“Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 8-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жергиликтүү сотторунун судьялары Конституцияга ылайык жаңы судьяларды шайлоого же дайындоого чейин өз ыйгарым укуктарын сактап калышат. Ушуга байланыштуу «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык мыйзамдын өткөөл жоболору кабыл алынган мыйзамда конкурстук тандоодон өтпөй калган, же өткөн, бирок судьянын кызмат ордуна дайындалбай же шайланбай калган судьяларды бошотуу тартибин караган ченем менен толукталган. Кызмат ордунан мындай бошотуу судьянын ардактуу кетүүсү же отставкага чыгуусу болбогондуктан, ушул конституциялык мыйзамдын отставкадагы судьяларга социалдык төлөмдөрдү караган 27-1 беренесинин, 33-беренесинин 3-бөлүгүнүн, 4-бөлүгүнүн экинчи абзацынын, 5 жана 6-бөлүктөрүнүн жоболорун жайылтпоо жөнүндө ченем киргизилген.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 12-июль