Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Турак жай кодексине, ошондой эле турак жай чөйрөсүндөгү бир катар мыйзамдарга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине жана «Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Мыйзамга кол койду.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси менен шайкеш келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын төмөндөгү Мыйзамдарына кол коюлду:

-  «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө»;

- «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу»;

- «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»;

- «Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»;

- «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу»;

- «Кооперативдер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу».

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин жана мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 30-майында кабыл алган.

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин максаты Кыргыз Республикасында турак жай мамилелерин укуктук жөнгө салуу болуп саналат.

Жогоруда аталган ченемдик укуктук актылар расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

«Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын тексти >>>

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин тексти >>>.

«Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу» Мыйзамдын тексти >>>.

«Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын тексти >>>.

«Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын тексти >>>.

«Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу» Мыйзамдын тексти >>>.

«Кооперативдер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 10-июль