Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Соттук-эксперттик иш жөнүндө” Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Соттук-эксперттик иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 16-майында кабыл алган.

Мыйзам Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин укуктук негизин, уюштуруу принциптерин жана негизги багыттарын аныктайт, ошондой эле соттук-эксперттик ишти жүргүзүүдө келип чыккан укук мамилелерин жөнгө салат.

Ал соттук-эксперттик иштин принциптерин бекитет, анда мамлекеттик да, ошондой эле мамлекеттик эмес да боло ала турган соттук-эксперттик уюмдар аныкталган. Ошол эле учурда соттук-эксперттик иш жүргүзүү негизги иши болгон уюмдар гана мамлекеттик эмес уюмдар катары тааныла алышат.

Мындан тышкары соттук экспертке коюлуучу кесиптик жана квалификациялык талаптар, соттук экспертти тастыктамалоонун тартиби, жетекчинин жана соттук-эксперттик уюмдун экспертинин укуктары жана милдеттери, соттук-экспертиза жүргүзүүнүн негиздери жана тартиби, соттук-эксперттик уюмдардын ишин каржылык, уюштуруучулук, илимий-усулдук жана маалыматтык камсыздоо, ошондой эле соттук-эксперттик иш чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык каралат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 25-июнь