Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамга  кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 25-апрелинде кабыл алган.

Ал жазык-аткаруу тутумунун өз алдынча кызмат болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу кабыл алынган жана аталган тутумдун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнүн шарттарын жана тартибин жакшыртуу максатын көздөйт.

Көрсөтүлгөн максатты жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамга төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет:

- Мыйзамдын аталышындагы жана бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “Юстиция министрлиги” деген сөздөр алынып салынат;

- Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча “Кыргыз Республикасынын юстиция министри” деген сөздөр “жазык-аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси” деген сөздөр менен алмаштырылат;

- 5-беренеде  жазык-аткаруу тутумунун органдары менен мекемелерине кызматка кирүүнүн шарттары такталат. Атап айтсак, ыкчам-кызматтык тапшырмаларды аткарууну караган кызматтарга жогорку юридикалык билими бар адамдар гана дайындалат;

- 6-беренеде  жазык-аткаруу тутумунун (мындан ары – ЖАТ) органдары менен мекемелерине кызматка алуудагы жана аны өтөөдөгү чектөөлөр конкреттештирилет;

- 7-беренеде ЖАТ органдары менен мекемелеринин атайын наамдарын ыйгаруунун жалпы шарттары такталат;

- мыйзам кызматка кирээрде запаста турган же башка укук коргоо органдарынан же аскердик түзүмдөрдөн которулган адамдарга атайын наамдарды ыйгарууну караган 7-1 беренеси менен толукталат;

- 9-беренеге ЖАТ органдары менен мекемелеринин офицердик курамынын атайын наамдарда кызмат өтөө мөөнөттөрү аскер кызматчыларынын офицердик курамынын аскердик наамдарда кызмат өтөө мөөнөттөрүнө теңдештирилген түзөтүүлөр киргизилген;

- кезектеги атайын наамдарды  ыйгарууну кечеңдетүүнү караган 10- берене бала багуу боюнча өргүүдө жүргөн кенже жана жетекчи курамдын кызматкерлерине кезектеги атайын наамдар бала багуу боюнча өргүүдөн чыккан күндөн тартып 3 айдын ичинде ыйгарыларын караган ченем менен толукталат; 

- 13-беренеде ЖАТ органдары менен мекемелеринин кызматкерлерин кызматка дайындоо жана кызмат боюнча жылдыруу тартиби такталат;

- жазык-аткаруу тутумунун өз алдынча кызмат болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу 15-беренеге ЖАТ органдары менен мекемелеринин кызматкерлеринин антынын текстин караган түзөтүүлөр киргизилет;

- 16-беренеде КР Өкмөтүнө  Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кынтыксыз кызмат өтөгөн жана пенсия алуу укугу менен кызматтан бошотулган кызматкерлерге форма кийимин кийип жүрүүнүн тартибин белгилөө укугу берилген;

- 18-беренеде жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде атайын наамдарды  ыйгаруунун жана кызмат өтөө мөөнөттөрүн эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү конкреттештирилет;

- жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндөгү 19-берене конкреттештирилет. Атап айтсак, кызматкерлердин бала багуу боюнча өргүүдө жүргөн учурунда аларды (ыкчам-кызматтык иш менен байланышпаган жана жашыруун иш кагаздарга уруксат алууну талап кылбаган кызматтарга), атайын наам ыйгарылбастан аттестацияланган курамдагы адамдар же жарандык калк ичинен адамдар менен алмаштыруу уруксаты берилген;  

- 22-берене ЖАТ органдары менен мекемелеринин кызматкерлерине эле эмес жана аскер кызматчыларына (мөөнөттүү аскер кызматчыларынан тышкары) да пенсия чектөө үчүн кызмат өтөгөн жылдарын жеңилдетип эсептөө белгиленген ченем менен толукталат; 

- ЖАТ органдары менен мекемелеринин кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына жөнөтүүнүн тартибин караган 23-берененин ченемдери такталат;

- 26-беренеде кезектеги ар жылдык өргүүнү берүү шарттары жана тартиби каралат, ошондой эле кыска мөөнөттүү өргүү берүү шарттары жана тартиби да каралат; 

- 31- беренеге киргизилген түзөтүүлөргө ылайык, контракттык негизде Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ортоңку жана улук жетекчи курамынын кызмат орундарын ээлешкен Кыргыз Республикасынын жарандары белгиленген тартипте аттестациядан өтүшөт;  

- 33- беренени толуктаган ченемге ылайык, кылмыш жасагандыгы үчүн кармалган жана ага карата камакка алуу – бөгөт коюу чарасы катары тандалып алынган кызматкерлерге камакка алынган күндөн тартып акчалай маяна төлөө токтотулат жана реабилитациялоого негиздер табылгандыгы же актоо өкүмү кабыл алынгандыгы боюнча камактан бошотулган күндөн тартып кайра төлөнө баштайт. Ошол эле учурда кызматкерди ээлеген кызматынан убактылуу четтеткен учурунда акчалай маяна төлөп берүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат;  

- кызмат өтөөнү токтотуу үчүн негиздерди караган 35-беренеге да кызмат өтөөнү токтотуу үчүн негиздердин тизмесин кеңейткен жана кызматтык тартипти одоно бузуу түшүнүгүн ачып берген түзөтүүлөр киргизилген.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

2013-жыл 11-июнь