Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Граждандык кодекске өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилди

2013-жылдын 30-майында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 18-апрелинде кабыл алган.

Кабыл алынган мыйзам пайызга берилген заемдун суммасын кайтарып берген заемчунун кызыкчылыктарын коргоого, ошондой эле заемду заем берүүчүнүн сөзсүз макулдугусуз эле мөөнөтүнөн мурда жоюу мүмкүндүгүн берүүгө максатталган. Мыйзам заемчулар менен заем берүүчүлөрдүн заемдун суммасын тындыруу маселесиндеги бири-биринин алдындагы укуктарын теңдөөгө чакырылган.

Алсак, Граждандык кодекстин 309- беренесине (Акчалай милдеттенме боюнча талаптарды тындыруунун кезектүүлүгү), 726-беренесине (Заем келишими боюнча пайыздар) жана 727- беренесине (Заем алуучунун заемдун суммасын кайтарып берүү милдети) түзөтүүлөр каралган.

Киргизилген түзөтүүлөргө ылайык, эгерде заем келишиминде башкача каралбаса, пайызсыз заемдун суммасы заем алуучу тарабынан мөөнөтүнөн мурда кайтарылып берилиши мүмкүн.

Жеке жана юридикалык жактарга пайызга берилген заемдун суммасы, финансы рыногунун кесипкөй катышуучуларын кошпогондо, бул тууралуу мындай кайтарып берүү күнүнө чейин отуз күндөн кем эмес мурда заем берүүчүгө кабарландырылган шартта жеке жана юридикалык жактар тарабынан мөөнөтүнөн мурда толугу менен же бөлүп-бөлүп кайтарылып берилиши мүмкүн. Заем келишиминде заемчунун акчалай каражаттарды мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүү ниети жөнүндө заем берүүчүгө кабарлоосунун бир топ кыска мөөнөтү белгилениши мүмкүн.

Пайызга берилген заемдун суммасы, башка учурларда заем берүүчүнүн макулдугу менен мөөнөтүнөн мурда кайтарылып берилиши мүмкүн.

Пайызга берилген заемдун суммасы мөөнөтүнөн мурда кайтарылып берилген учурда, пайыздар заемдун суммасы мөөнөтүнөн мурда толук же жарым-жартылай кайтарылып берилген күндү кошуп алганга чейин кошулуп эсептелет.

Ошол эле учурда кабыл алынган мыйзамдын ченемдеринин колдонулушу ушул мыйзам күчүнө киргенге чейин түзүлгөн заем келишимдеринен кредиттик келишимдерден келип чыккан мамилелерге карата жайылтылат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 31-май