Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө” Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө” Мыйзамгакол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 18-апрелинде кабыл алган.

Ал уюшкан кылмыштуулукка каршы натыйжалуу аракеттенүүнү камсыз кылууга максатталган.

Бул мыйзамдын милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

1)      уюшкан кылмыштуулуктан жеке адамдардын жана юридикалык жактардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун коргоо;

2)      уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу жана токтотуу;

3)      уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттердин укуктук жана уюштуруучулук негиздерин түзүү;

4)      уюшкан кылмыштуулукка өбөлгө болгон себептерди жана шарттарды четтетүү;

5)      уюшкан кылмыштуу топко, кылмыштуу шериктикке (кылмыштуу уюмга), куралдуу топко (бандага) тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кылмыштуу ишин токтотуу. 

“Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 22-июлундагы № 122 мыйзамы күчүн жоготту деп табылат.

Жаңы мыйзамдын ченемдери уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдарынын уюшкан кылмыштуулук менен байланышы бар адамдарга карата чектөөчү жана мажбурлоочу таасир көрсөтүүнүн бир катар алдын алуучу жана башка чараларын колдонуу мүмкүнчүлүгү менен айырмаланат.

Атап айтсак, кабыл алынган мыйзамда каралган негиздер болгон учурда уюшкан кылмыштуу топко, кылмыштуу шериктикке (кылмыштуу уюмга), куралдуу топко (бандага) тиешеси бар адамдарга таасир этүүнүн төмөнкүдөй алдын алуучу чаралары колдонулат:

1)      расмий эскертүү;

2)      ички иштер органдарында ыкчам-алдын алуучу каттоого коюу;

3)      сот тарабынан жүктөлгөн милдеттер;

4)      Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык финансылык жана мүлктүк абалын текшерүү.

Мыйзамда таасир этүүнүн алдын алуучу чараларынын негиздери, тартиби жана колдонуу шарттары каралгандыгын, алардын ичинде маанилүү жобо таасир этүүнүн алдын алуучу чаралары соттун чечими менен гана колдонула тургандыгы болуп саналарын баса белгилөөбүз керек.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

2013-жыл 30-май