Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Манасчы Жусуп Мамайдын кыргыздардын тарыхый жана маданий мурасын сактоо ишине кошкон салымы жөнүндө жарлыкка кол коюлду

2013-жылдын 30-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Манасчы Жусуп Мамайдын кыргыздардын тарыхый жана маданий мурасын сактоо ишине кошкон салымы жөнүндө» Жарлыкка кол койду.

 
Жарлыкта мындай деп айтылат:

Биздин улуу “Манас” эпосубуз Кыргызстан элинин руханий мурасынын негиздеринин бири болуп саналат. Манасчылардын ар түрдүү варианттарында эпос жалпы сюжеттик өнүгүштү сактап, байыркы кыргыз маданиятынын дээрлик бардык өнүгүү этаптарын жана элементтерин, анын ичинде жашоо ыңгайын, дүйнөгө болгон көз карашын жана салттарын чагылдырат. “Манас” эпосу көп кылымдардан бери тынчтык, биримдик жана гүлдөп-өнүгүү идеясын камтуу менен адамзаттын айкөлдүк жана кеменгерлик, эр жүрөктүк жана адилеттүүлүккө умтулуу сыяктуу касиеттерин даңазалап келген. Эпос Кыргызстан элинин гана эмес, ошондой эле бүткүл адамзаттын руханий жана тарыхый-маданий энчисинин бир бөлүгү катары таанылган. Бул дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос.

Улуу эпос Келдибек, Балык, Тыныбек, Чоюке, Шапак, Жаңыбай, Сагынбай, Молдобасан, Саякбай сыяктуу залкар “Манас” айтуучулардын талантынын жана күч-аракетинин аркасында кылымдарды карытып келген. Биздин замандашыбыз, Кытай Эл Республикасынын Кызыл-Суу Кыргыз автономиялуу округунда жашаган залкар манасчы Жусуп Мамай алардын даңазалуу салтын улантуучусу болуп саналат.

Анын версиясы боюнча басылып чыккан эпос жүз миңдеген поэтикалык саптардан турат. Жусуп Мамайдын эмгегинин кайталангыстыгы анын келечек муундар үчүн “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” үчилтигинин каармандарынын гана эмес, ошондой эле улуу Манастын укум-тукумунун кийинки беш мууну - Кененимдин, Сейиттин, Асылбачанын-Бекбачанын, Сомбилектин, Чигитейдин жашоо-турмушу жана аракеттери жөнүндө баянды сактап калгандыгында турат. Жусуп Мамай баяндаган “Манас” эпосун терең иликтөө жана илимий талдоо Кыргызстан калкынын тарыхы жана маданияты жөнүндө билимди кыйла байытат.

“Манас” элдик эпосун иликтөөнү тереңдетүү, Кыргызстан элинин тарыхый-маданий мурасын илимий изилдөөнү колдоо жана анын кеңири таанытуу максатында, “Манас” эпосун, бир катар башка элдик эпикалык чыгармаларды сактоо ишиндеги Жусуп Мамайдын көрүнүктүү салымын, ошондой эле Кыргызстан элинин руханий кайра жаралуу ишине анын сиңирген эмгегин эске алуу менен токтом кыланат:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2012-2017-жылдардын мезгилине “Манас” эпосун сактоо, иликтөө жана кеңири таанытуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук программасын жүзөгө ашыруунун алкагында:

1) манасчы Жусуп Мамайдын кыргыздардын тарыхый жана маданий мурасын сактоо ишине кошкон көрүнүктүү салымын кеңири таанууга багытталган чараларды көрсүн;

2) Жусуп Мамай баяндаган “Манас” эпосун Кыргызстанда басып чыгарууга, ошондой эле анын мурастарын ал жашаган жерге илимий жана чыгармачылык экспедиция жөнөтүү менен, кинематография каражаттары аркылуу сактоого уюштуруучулук жана финансылык колдоо көрсөтсүн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы:

1) Жусуп Мамайдын эмгектерин системалуу иликтөө жана изилдөө процесстерин уюштурсун жана координацияласын;

2) Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын, анын ичинде Жусуп Мамайдын эмгектерин жана чыгармачылыгын  изилдөө жагында адистешкен чет өлкөлүк илим жана маданият ишмерлери менен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрсүн.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” Фонду Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен өз ара аракеттенүү менен:

1) Жусуп Мамай жөнүндө чыгармачылык долбоорлордун мазмундуу бөлүгүн даярдоого көмөк көрсөтсүн;

2) Жусуп Мамайдын эмгектерин терең иликтөө, талдоо жана кеңири таанытуу максатында илимий-практикалык конференцияны уюштурсун жана өткөрсүн.

Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнө жүктөлдү.

Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

2013-жыл 2-май