Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу” Мыйзамына кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан 2012-жылдын 28-июнунда кабыл алынган.

 Мыйзам мамлекеттин энергиянын кайра жаралуучу булактарын (ЭКБ) өндүрүүчүлөрдүн, ташып жеткирүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн мамилелерин жөнгө салуучу механизмдерди, укуктук, уюштуруучулук, экономикалык жана финансылык негиздерин өркүндөтүү максатында кабыл алынды.

 ЭКБ жөнүндө колдонуудагы Мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн зарылчылыгы анын айрым ченемдеринин альтернативалуу энергетиканын өнүгүшүнө тоскоолдук келтирген, анын аркасында Кыргызстанда ЭКБ жогорку потенциалы дээрлик пайдаланылбаган декларативдүү мүнөзү жана өркүндөтүлбөгөнү менен шартталды.

Мыйзам “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” Мыйзамдын “ЭКБ тармагында мамлекеттик башкаруу” 8-беренесине жана “ЭКБ пайдаланууну стимулдаштыруунун экоомикалык жана уюштуруу-укуктук механизмдери” 12-беренесине өзгөртүүлөр киргизилет.

Киргизилген өзгөртүүлөрдө ЭКБ кеңири пайдаланууга жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар мыйзамдык чаралар каралган:

-ЭКБ пайдалануу боюнча долбоорлордун өзүн-өзү актоо мезгили 8 жылдан ашык болбойт деген так мөөнөт белгиленген;

-бөлүштүрүүчү электрокомпаниялар ЭКБ пайдалануу менен иштелип чыккан жана орнотмонун ээси жеке керектөөлөрүнө пайдаланбаган бардык электроэнергияны сатып алууга милдеттүү;

-ЭКБнын орнотмосу менен иштелип чыккан электр энергиянын бирден бир мүмкүн болгон сатып алуучусу катары тармактарына ушул орнотмо кошулган бөлүштүрүүчү электрокомпаниясы аныкталат. Ал эми энергия түздөн-түз керектөөчүгө же кайсы бир башка энергокомпаниясынын тармагына берилсе, ЭКБны пайдалануу боюнча орнотмо жайгашкан администрациялык-аймактык тузүлүштөгү эң ири бөлүштүрүүчү электр энергетикалык компаниясы тарабынан сатылып алынууга тийиш.

-ЭКБ орнотмосунан алынган электр энергиясын сатып алууга байланыштуу бөлүштүрүүчү электрокомпанияларынын кошумча чыгымдарын компенсациялоо салттуу энергия булактарынан алынган электро энергиясына электроэнергетикалык компаниялар үчүн тарифти белгилөөдө жана эсептөөдө колдонуудагы чыгымдарды теңештирүү механизмдеринин жардамы менен ишке ашырылат;

- ЭКБ орнотмосун иштеп жаткан энергокомпаниясына кошуу тартиби жана кошуу боюнча жумушту каржылоонунун булактары так аныкталган;

- ЭКБ пайдалануу менен электро энергиясын өндүргөн ишканаларды кызыктыруу механизмдери ЭКБ пайдалануу менен иштеп чыгарылган электр энергиясына тарифти бекитүү жолу менен, электр энергиясына белгиленген максималдуу тарифти ЭКБнын ар бир түрү үчүн аныкталган тиешелүү коэфицентке көбөйтүү жолу менен мыйзам түрүндө бекитилет. Бул тариф ЭКБнын негизинде электр энергиясын иштеп чыгарган өндүрүшчүлөр үчүн белгиленүүгө тийиш.
 
Мындай механизм потенциалдуу инвестор үчүн ачык-айрымдуулукту жана түшүнүктүүлүктү камсыз кылуу үчүн белгиленген (анткени үстөк коэфициенттери Мыйзамда бекитилген).

 Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

2012-жыл 6-август