Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент бир катар мыйзамдарга кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрунүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору тууралуу” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.
Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан 2012-жылдын 7-июнунда кабыл алынган.

Кабыл алынган Мыйзамда эркиндиктен ажыратылган жана чектелген жерлерде камалган адамдарга карата улуттук деңгээлде кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча системанын милдетин аткарган Кыргыз Республикасынын Улуттук борборун түзүү жана анын иштөөсү сунушталат.

Мыйзам эл аралык келишимдерде, кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы Конвенцияда жана 2008-жылдын 5-апрелинде Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган Конвенциянын Факультативдик протоколунда каралган Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерине ылайык кабыл алынды.

Мыйзам эркиндиктен ажыратылган жана чектелген жерлерде камакта кармалган адамдарга алдын ала маалымдабастан, күбөсүз, жеке өзү барып, аңгемелешүү өткөрүүгө Улуттук борбордун укугун белгилейт. Мыйзамдын ченемдеринде Улуттук борбор “камакта кармоо жери” деген аныктамага туш келген жерлерди кошо камтыган аймактардын аныктамасы камтылат.
Ошону менен бирге, Мыйзамда Өкмөткө ушул Мыйзамды ишке ашыруу үчүн үч айлык мөөнөт чектелген.
Кабыл алынган Мыйзамга ылайык, Координациялык кеңештин мүчөлөрү жана Улуттук борбордун кызматкерлерине атайын уруксаты жок эле, жазаны аткаруу мекемелерин алдын ала маалымдабай туруп барууга уруксат берген жана Координациялык кеңештин мүчөлөрү менен Улуттук борбордун кызматкерлеринин ишмердигине тоскоолдук кылгандыгы жана ишине кийлигишкендиги үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчилик караган бир катар мыйзамдарга (КК, КПК жана башка мыйзамдарга) өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет.


Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

2012-жыл 24-июль