Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө” Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамга кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду. 

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2012-жылдын 2-мартында кабыл алынган.

Мыйзам  Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңештин ишмердүүлүгүн, ошондой эле  Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттордун судьяларынын кызматына  конкурс жолу менен тандоо өткөрүүнүн жол-жоболорун  жөнгө салуу жана өркүндөтүү максатында  кабыл алынган.

Алсак, “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө”  Мыйзамына  төмөндөгүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилет:

1.Кабыл алынган Мыйзамда (1-беренинин 2-бөлүгү) Кеңештин курамына талапкерлерди көрсөтүүгө ыйгарым укугу бар жарандык коом түшүнүгү чечмеленет. Алсак, киргизилген  толуктоолорго ылайык, жарандык коомдун  атынан окуу жайлары, илимий мекемелер, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар чыга алат.

2.Колдонуудагы  Мыйзамдын (Кеңешти түзүү) 5-беренеси  Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда жарандык коомдон талапкерлерди көрсөтүү, Кеңештин жаңы мүчөсүн шайлоо, жалпыга маалымдоо каражаттарына кулактандыруу  жарыялоо тартиби жана мөөнөттөрү  тууралуу ченемдер  кабыл алынган Мыйзамдын 1-бересинин 2-бөлүгү  менен толукталат 

3.Кабыл алынган Мыйзамдын  1-бересинин 3-бөлүгүндө Кеңештин  мүчөлүгүнө көрсөтүлгөндөргө карата кошумча чектөөлөр киргизилет. Алсак, киргизилген толуктоолорго ылайык,  Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттун  төрагалары жана анын  орун басарлары  Кеңештин мүчөсү боло алышпайт. Ошондой эле, мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү жана андан ашык пайызды түзгөн уюмдардын башкаруу органдарына иштегендер Кеңештин мүчөсү боло алышпайт.

4.Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотууга 1-берененин 4-бөлүгү төмөндөгү  негиздемелер менен толукталды: анда чет мамлекеттин жарандыгы болгону белгиленгенде, адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыратылганда, саясий партияга таандык экендиги белгиленгенде, судьянын кынтыксыз эмес аброю жөнүндө фактылар белгиленгенде, мамлекеттин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү пайыздан ашкан уюмдардын башкаруу органдарында иштеген фактысы белгиленгенде. Андан тышкары, Кеңештин мүчөсүнүн  ыйгарым укуктарын  токтотуу үчүн негиз болуп саналган жагдайларды тастыктоочу  ыйгарым укуктуу органдын корутундусуз Кеңеш  тарабынан чечим кабыл алууга болбостугу тууралуу талап коюлат.

5.Андан тышкары, колдонуудагы Мыйзамдын 8-беренесине киргизилген толуктоолордо Кеңештин төрагасынын орун басарынын кызматы киргизилет, ошондой эле, Кеңештин  төрагасын, төраганын орун басарын шайлоонун жаны  тартиби регламенттелет.

6.Колдонуудагы Мыйзамдын 12-беренесине киргизилген өзгөртүүлөр Кеңештин жыйналышынын ыйгарым укуктуулугун аныктайт. Алсак, Кеңештин жетектөөчү курамын тандоо, Кенештин ишмердигин регламенттөөчү документтерди бекитүү, финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылуу, конкурстук тандоо маселелери боюнча Кеңештин жыйналышы Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын төрттөн үчүнөн кем эмеси катышканда ыйгарым укуктуу болуп саналат. Калган учурларда Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышканда Кенештин жыйналыштары ыйгарым укуктуу болуп саналат.

7.Колдонуудагы Мыйзамдын 17-беренесине конкурстук тандоо өткөрүлгөндөн кийин, өтүү баллын алган талапкерлер конкурстук тандоодон өттү деп эсептелгендиги тууралуу өзгөртүүлөр, ошондой эле, эгерде талапкерлердин бирөө дагы өтүү баллын топтой албаса, анда жаңы конкурс өткөрүү боюнча Кеңештин милдеттерин тактаган толуктоолор киргизилет.

8.Колдонуудагы Мыйзамдын 18-беренесине киргизилген толуктоолор Кеңеш конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузган учурда Кеңештин чечимине талапкер тарабынан сотко даттануу укугун, сот тарабынан  арызды кароо мөөнөттөрүн жана  тартибин аныктайт.

9.Колдонуудагы Мыйзамдын 19-беренесинде Президент өз чечимин жүйөлөштүрүү менен Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер боюнча материалдарды Кенешке кайтарып берүү  укугу белгиленген.Ошону менен  бирге,Кеңеш ошол эле талапкерди Президенттин кароосуна кайрадан киргизсе, Президент Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкерди Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүүгө же жергиликтүү соттун судьясынын кызматына талапкерди дайындоого милдеттүү.

Белгиленген беренеге киргизилген түзөтүүлөрдө  Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкерлерди  Президентке кайрадан киргизүү жөнүндө чечим Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем  эмес көпчүлүгүнүн добушу  менен гана кабыл алуу укугу белгиленет, ал эми  жергиликтүү соттун кызматына ордуна талапкерди Президентке кайрадан көрсөтүү укугу каралган эмес. Мындай  учурда Кеңеш жаңы конкурс жарыялайт жана кызмат ордуна башка талапкерди сунуш кылат.

10.Мындан тышкары, Колдонуудагы Мыйзамдын 22-беренеси “Кыргыз Республикасынын Конституциясын  колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке  ашыруу боюнча Кеңештин мүчөлөрүнүн иш мезгилинде, башкача айтканда  Конституцияга ылайык жаңы судьяларды шайлаганга жана дайындаганга чейин алар үчүн сыйакыларды белгилеген ченемдер менен толукталат. Ошондой эле, Мыйзамдын судьянын кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоо өткөрүү үчүн судьянын кызмат ордунун милдеттүү түрдө болушу бөлүгүндөгү ченемдери конкурстук тандоо учурларына жайылтылбайт.

Бул Мыйзам  расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

2012-жыл 9-апрель