Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамга кол койду

Бүгүн, 2012-жылдын 18-майында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2012-жылдын 6-апрелинде кабыл алынган.

Мыйзам салыктык администрациялоону өркүндөтүү, салык төлөөчүнүн укугун камсыз кылууга байланыштуу Салык кодексинин жоболорун тартипке келтирүү, ошондой эле  Салык кодексинин ченемдерин  “Кыргыз Республикасынын укук ченемдик актылары жөнүндө” Мыйзамга ылайык келтирүүгө багытталган.

Тактап айтканда,Салык кодекси  ушул Кодекс менен белгиленген датага чейин Кыргыз Республикасынынсалык мыйзамдарында көсөтүлгөн мөөнөт аяктаган учурда, ар кандай мөөнөттүн башталышы ушул дата болгондон кийинки күндөн башталаары тууралу ченем менен толукталат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын колдонуу боюнча эрежелерди, жоболорду, нускамаларды жана башка документттерди басып чыгарууга милдеттендирилет.

Мындан тышкары, эгерде салык төлөөчү тиешелүү чечимде белгиленген салык карыздарынын бардык суммасын белгиленген мөөнөттө төлөсө, салык кызматынын органдары салыктык укук бузуу фактысы жонүндө маалыматты укук коргоо органдарына жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алууга  укугу жок деген ченем каралган.

Салык төлөөчүнүн даттануусун канааттандыруу (толук эмес канааттандыруу)  тууралуу ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан кабыл алынган чечим салык кызматынын органынын буга чейинки чечимин жокко чыгарат. Бул жагдайда  чечимине карата  даттануу берилген салык кызматынын органы ыйгарым укуктуу салык органынын чечиминин негизинде жаңы чечим чыгарып берүүгө милдеттүү.

Мыйзам салык контрагын түзүү жолу менен салык төлөө укугуна ээ болгон жактардын катарына ишти 3 айдан кем жүзөгө ашырып жаткан коомдук  тамактануу субьекттерин дагы кошот. Ошол эле учурда  “коомдук  тамактануу субьекттери үчүн контракт боюнча салыктык милдентенмелердин суммасы салык постунун ишинин жыйынтыктарынын негизинде аныкталаары” каралган. Ошону менен бирге, салык төлөөчүнүн  салык салуу режимин өзү  тандап алуу укугу сакталат.

Жалпысынан алганда салык контрактынын негизинде салык төлөгөн бардык салык төлөөчүлөр контрактты кийин кайра түзгөндө салык милдеттенменин суммасы мурдагы календардык жыл үчүн салыктык милдеттенмелеринин суммасынан ашкан 10 пайыздан кем эмес өлчөмдө кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

2012-жыл 19-май