Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылды - үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк Жылы деп жарыялады

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 2012-жылды - үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк Жылы деп  жарыялоо жөнүндө Жарлыкка кол койду.

Төмөндө Жарлык толугу менен келтирилет:

Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын коомдук жана саясый турмушун түп-тамырынан бери өзгөртүүгө башат салган окуялар болду. Элибиз үй-бүлөлүк башкаруу режимин кулатып, өз тагдырын өзү чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн оор жоготууларга барды. Жүргүзүлүп жаткан реформалар ырааттуу улантылышы үчүн экономикада, коомдук-саясый турмуштун бардык чөйрөсүндө, жарандардын укуктарын коргоодо чечкиндүү кадамдарды жасоо талап кылынат. Кыргызстандын эли жакынкы жылдардын аралыгында өз турмушундагы оң өзгөрүүлөрдү сезүүгө тийиш.
Мамлекетте туруктуулуктун жана өнүгүүнүн негизги шарттарынын бири үй-бүлө институту болуп саналат. Өлкөдөгү коомдук-саясый жагдай Кыргызстандын ар бир жаранынын, биздин айылдарда жана шаарларда жашаган ар бир үй-бүлөнүн экономикалык абалына жана турмуштук маанайына түздөн-түз байланыштуу. Улууну урматтоо, аялзатын сыйлоо салттары менен тыгыз байланышкан үй-бүлө муундардын тарыхый жолун улап, маданиятты жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды сактап келген жана сактай бермекчи. Кыргызстандын үй-бүлөлөрүндө тынчтыктын жана ынтымактын шарапаты менен мамлекет өнүгүп, адамдардын жашоо жыргалчылыгы жогорулай берет.
Кыргызстандын тарыхы айгинелеп тургандай, мамлекеттин өнүгүшүндөгү эң көрүнүктүү мезгилдер өлкөдө тынчтык, элдин биримдиги, коомдогу ынтымак-ырашкерлик жана ар кандай этностордун өкүлдөрүнүн ортосунда достук мамилелер менен  шартталып келген. Орто кылымдарда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн гүлдөп-өсүшү Улуу кыргыз каганатынын түзүлүшү менен байланышта болгон. Анын кеңири аймагында көптөгөн уруулардын жана элдердин өкүлдөрү тынчтыкта жанаша жашап келген. Мурдагы СССР элдеринин бирдиктүү үй-бүлөсүндө, өнүгүүнүн советтик мезгилинде Кыргызстан өнөр жайы өнүккөн, ири товар өндүрүүчү айыл чарбасы бар жана калктын турмуш деңгээлинин туруктуу өсүшүнө жетишкен гүлдөгөн аймакка айланган.
Эгемендүүлүк жылдарында көп улуттуу Кыргызстан элинин бирдиктүү үй-бүлөсүн калыптандыруунун татаал процесси жүрүп жатат. Аймактык өнүктүрүүнүн жана этностор аралык мамилелердин ондогон жылдар бою чечилбей келе жаткан көйгөйлөрү жалпысынан өлкөнүн өнүгүшүнө, ошондой эле айрым жарандардын жеке тагдырына терс таасирин тийгизүүдө. Азыркы учурда эл бийлигин кайрадан калыбына келтирүүнүн башталышы менен кыргызстандыктар үчүн көп улуттуу өлкөбүздүн ар бир атуулу сыймыктангыдай көз карандысыз, күчтүү, шайма-шай өнүккөн мамлекетти куруунун жаңы тарыхый мүмкүнчүлүгү жаралды.  Бул башкы максатка жетишүү үчүн Кыргызстандын саясый жана коомдук күчтөрүнө адилет жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алып, Мекенибиздин келечегин жана болочок муундардын тагдырын баарынан бийик тутуп, ынтымак жана кечиримдүүлүк жолунда бирге баруулары керек.
Мамлекеттик бийлик органдарынын аталган багыттагы күч-аракети менен катар эле өлкөнүн ар бир жаранынын жигердүү атуулдук  позициясы, үй-бүлө жана жергиликтүү жамаат сыяктуу социалдык институттардын  көмөктөшүүсү талап кылынат.
Кыргызстан элинин кылымдар бою калыптанып келген каада-салтына жана бийик руханий дөөлөттөрүнө негизденип, коомчулуктун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кайрылууларын көңүлгө алып, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана гүлдөп-өсүшүнө жетишүү, жарандарга татыктуу жашоо шартын түзүү ар бир үй-бүлөнүн бакубат турмушунан, ар бир көчөнүн, айылдын, шаардын жана райондун тургундарынын тынчтыгынан жана ынтымагынан  башталаарын эске алып, токтом кылам:
1. 2012-жыл Кыргыз Республикасында үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк  Жылы деп жарыялансын.

2.Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:
1) жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу менен Кыргыз Республикасында үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк  Жылын өткөрүү боюнча өкмөттүк комиссияны түзсүн;
2) үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк  Жылын өткөрүү боюнча иш чаралардын Планы иштелип чыксын, анын негизги багыттары болуп төмөндөгүлөр саналат:
    - коомдун негизги институту катары үй-бүлөнү андан ары өнүктүрүү жана чыңдоо;

- заманбап талаптарга шайкеш жана жалпы адамзаттык дөөлөттөргө, руханий өнүгүүгө, өз ара урматтоого жана маданияттын өз ара байышын бекемдөөгө багытталган салттарды колдоо жана өркүндөтүү;
- ишенимди, калыстыкты, кайрымдуулукту жана кечиримдүүлүктү чыңдоо боюнча чаралардын комплексин кабыл алуу аркылуу өткөн чыр-чатактардын залакасын жоюу;
- биримдикти, туруктуу тынчтыкты жана ынтымакты камсыз кылууга багытталган этностор аралык саясатты жана коомду баш коштуруу программасын кабыл алуу жана ишке ашыруу, анын ичинде мамлекеттик тилдин интеграциялык ролун жогорулатуу, расмий жана башка тилдерди өнүгүүсүн колдоо аркылуу көп улуттуу Кыргызстан элинин бирдиктүү үй-бүлөсүн чыңдоо;
- Кыргызстандын тарыхын терең окуп-үйрөнүүгө жана кеңири жайылтууга багытталган илимий изилдөөлөрдү жана жарандык демилгелерди колдоо;
- тарыхый башатыбызга жана элдин заманбап күчтүү жана көз карандысыз мамлекетти курууга болгон умтулуусуна негизделген жарандык атуулдуктун дурус потенциалын пайдалануу;
3) жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк Жылын өткөрүү боюнча жумушчу комиссияларды түзүүнү, тийиштүү иш чараларды иштеп чыгууну жана алардын аткарылышын камсыз кылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине үй-бүлө институтун чыңдоо жана өнүктүрүү, өлкөдө элдин биримдигин, бейкуттугун жана ынтымагын камсыз кылуу жагында мамлекеттик саясатты өркүндөтүүнү өз ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири катары кароо сунушталсын.

4. Ушул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисине  жүктөлсүн.

5. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.Кыргыз  Республикасынын
Президенти                              А. Атамбаев

2012-жыл 26-январь