Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев”Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын кайра уюштуруу жөнүндө” Жарлыкка кол койду

Бүгүн, 2012-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев ”Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын кайра уюштуруу жөнүндө” Жарлыкка кол койду.


Төмөндө ”Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасын кайра уюштуруу жөнүндө” Жарлыктын тексти толугу менен берилет:

    Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин финансылык жана материалдык-техникалык жактан оптималдаштыруу максатында токтом кылам:
1. Өзүнчө мамлекеттик юридикалык жакты бөлүү жолу менен ага Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин финансылык, материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу, ошондой эле Мамлекеттик компьютердик түйүндү программалык жана техникалык жактан камсыз кылуу боюнча функцияларды жүктөө менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы кайра уюштурулсун.
2. Бул Жарлыктын тиркемесинде көрсөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу ведомстволук мамлекеттик ишканалар жана мекемелер бөлүнүп жаткан мамлекеттик юридикалык жактын карамагына өткөрүп берилүүгө тийиш экендиги белгиленсин.
3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын өкүлдөрүнүн ичинен Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын активдерин жана объекттерин кабыл алуу-өткөрүү боюнча ведомстволор аралык комиссияны түзсүн.
4. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын активдерин жана объекттерин кабыл алуу-өткөрүү боюнча ведомстволор аралык комиссия:
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын активдерин жана объекттерин өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын жана өткөрүп берилип жаткан мамлекеттик ишканалар жана мекемелердин бардык милдеттенмелери боюнча укук мурастоо жөнүндө жоболорун көрсөтүү менен өткөрүп берүү актысына ылайык жүргүзсүн;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын жана бөлүнүп жаткан мамлекеттик юридикалык жактын бөлүштүрүү балансын бекитсин.
5. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө Жобонун долбоорун бекитүүгө киргизсин.
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөнкүлөр сунуш кылынсын:
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын активдерин жана объекттерин кабыл алуу-өткөрүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын курамына киргизүү үчүн талапкерлерди киргизсин;
- Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан мыйзамдарына ылайык жаңыдан түзүлгөн мамлекеттик юридикалык жакты каттоо боюнча иш-чараны белгиленген тартипте жүргүзсүн;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын кайра уюштурулушу менен байланыштуу бошотулуп жаткан кызматчыларды бөлүнүп жаткан мамлекеттик юридикалык жакка ишке орноштуруу маселесин карап чыксын;
- ушул Жарлыктан келип чыккан башка чараларды көрсүн.
7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын
13-майындагы №111 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө”  Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- 2-пункттагы “73” деген сандар “58” деген сандар менен алмаштырылсын.
8. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти                                   А.Атамбаев 


Тиркеме
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берилип жаткан Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ведомстволук мамлекеттик мекемелери жана ишканалары

1.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүн тейлөө боюнча департамент” мамлекеттик мекемеси.
2.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу коомдук маалыматтык борбор” мамлекеттик мекемеси.
3.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик имараттар департаменти” мамлекеттик мекемеси.
4.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын Автотранспорттук бирикмеси” мамлекеттик ишканасы.
5.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу “Спорттук комплекс” мамлекеттик ишканасы.
6.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын “Элита” мамлекеттик көмөкчү чарбасы”  мамлекеттик ишканасы.
7.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын “Ысык-Көл” мейманкана-соода комплекси” мамлекеттик ишканасы.
8.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын “Ысык-Көл - Аврора” санаторийи” мамлекеттик ишканасы.
9.    “Асель” ательеси” мамлекеттик ишканасы.
10.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын №54 Ысык-Көл асыл тукум жылкы заводу” мамлекеттик ишканасы.
11.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын “Ак-Толкун” мамлекеттик ишканасы.
12.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын курулуш, инвестициялар жана соода башкармасы” мамлекеттик ишканасы.
13.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын “Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы” мамлекеттик ишканасы.
14.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу “Ош атайын ооруканасы” мамлекеттик ишканасы.
15.    “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын №172 “Арген” бакча-яслиси мектепке чейинки мекемеси” мамлекеттик мекемеси.
16.    Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын №27 “Звездочка” балдар бакчасы” мамлекеттик мекемеси.
17.       Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын басмаканасы.

2012-жыл 15-февраль