Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу” Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду. 

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2012-жылдын 2-мартында кабыл алынган.

Мыйзам мамлекеттик кызматчыларды конкурстук тандоо жүргүзүүдө ачык-айкындуулукту жана обьективдүүлүктү камсыз кылуу, ошондой эле мамлекеттик кызматчыларды кызмат адамдарынын эмгек укуктарын бузган мыйзамсыз аракеттеринен коргоо максатында кабыл алынды.

Алсак, Мыйзамда “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” колдонуудагы Мыйзамдын 25-статьясына административдик мамлекеттик кызмат орунга жарыяланган ачык конкурс өткөрүүдө маектешүүнү көрмөжазуу жүргүзүүнү караган толуктоо киргизилет. Ошондой эле конкурстун катышуучу үч күндүн ичинде көрмөжазуунун көчүрмөсүн алууга укугу бар деген ченем белгиленген. Ушул эле статья ачык конкурстун жыйынтыктарын, колдонуудагы мыйзамдын аталган статьясында белгиленгендей бир айдын ичинде эмес, конкурс түздөн-түз аяктагандан кийин маалымдоо жөнүндө ченем менен толукталат. 

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” колдонуудагы Мыйзамдын 41-статьясына киргизилген өзгөртүүлөр мамлекеттик кызматчынын жана кызмат адамынын мыйзамсыз аракеттеринен улам үчүнчү тарапка келтирген чыгымдын ордун толтурган мамлекеттик органдарды кайтарма талаптарды (регресс) коюуга милдеттендирди.

Ошол эле статьяга төмөндөгү толуктоолор киргизилди:

- эгерде сотто кызмат адамы тарабынан мамлекеттик кызматчынын эмгек укуктары бузулганы далилденген жана анын кесепетинен соттун чечими боюнча жаранга мыйзамда каралган төлөмдөр төлөнүп берилген учурда, мамлекеттик орган соттун чечиминин негизинде кызмат адамынын эмгек акысынан, анын ичинде ал ушул органда иштөөнү токтоткон учурда дагы ал келтирген зыяндын суммасын кармап калууга милдеттүү;

-күнөөлүү адам келтирилген материалдык зыяндын ордун толук толтуруп бергенге чейин башка мамлекеттик кызмат ордуна дайындалышы мүмкүн эмес;

- мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мамлекеттик материалдык зыян келтирген мамлекеттик кызматчылардын маалыматтык базасын түзөт жана жүргүзөт, ошондой эле зыяндын ордунун толтурулушун контролдойт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

2012-жыл 16-апрель