Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 8-февралындагы Коопсуздук кеңешинин чечимине кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 13-февралда, “Кыргыз Республикасынын сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча актуалдуу чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечимине кол койду.

Чечимдин долбоору Кыргыз Республикасынын Президентинин төрагалыгы алдында өткөрүлгөн 2018-жылдын 8-февралындагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган.

Долбоор Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн кат жүзүндөгү сунуштарын эске алуу менен толукталып иштелип чыккан.

Чечимдин тексти:

Мамлекет менен коомдун биргелешкен күч-аракеттери акыркы жылдарда коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча улуттук системаны түзүү жолунда Кыргыз Республикасына олуттуу кадам жасоого мүмкүндүк берди.

Коомчулуктун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын колдоосу астында мамлекеттик бийлик органдарында башкаруучулук чечимдерди кабыл алуудагы ачык-айкындуулук камсыз болуп, алардын жетекчилеринин жоопкерчилиги жогорулоодо. 

2012-жылдын 2-февралындагы Антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясы жана 2013-жылдын 4-ноябрындагы бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин чечимдеринде билдирилген Кыргызстандын жетекчилигинин саясий эрки, ошондой элежарандыкжанабизнес коомчулуктарабынан көрсөтүлгөн колдоокөпчүлүк мамлекеттик органдардын тазалануусу үчүн негиз болуп калды. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши өлкөдө коррупцияга каршы күрөштү координациялоо, аны уюштуруучулук жана методологиялык жактан камсыз кылуу функциясын ырааттуу түрдө өзүнө алган мамлекеттик институт катары түзүлүүдө.

Мунун бардыгы олуттуу сапаттык жылыштарга алып келди. Кыргызстанда коррупция мамлекеттик башкаруунун ыкмасы болбой калды, коомдо коррупционерлерге карата туруктуу терс мамиле калыптанды.

Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу жогорку кызмат адамдарынын жасаган  кылмыштары боюнча иликтөөлөр жүргүзүлө баштады. Кыргыз Республикасынын Президентинин антикоррупциялык жарлыктарына ылайык мамлекеттик органдарда коррупциялык схемалар туруктуу негизде аныкталып жана жоюлуп жатат.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясына түзөтүүлөр киргизилген, алар укук коргоо системасында кайталанма функцияларды жоюу жана соттордун жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн жол ачты.

Сот реформасын ишке ашыруудагы мамлекеттин ырааттуу кадамдары судьялар корпусунун үчтөн экисин жаңылоого, сот процесстеринин ачыктыгын жана алардын натыйжаларынын коомчулук үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, соттордун ишин материалдык жана финансылык жактан камсыз кылууну жакшыртууга мүмкүндүк берди.

Сот реформасы боюнча кеңештин демилгеси боюнча кабыл алынган кылмыш жана жазык-процесстик мыйзамдар жагындагы 
7 жаңы кодекстен жана мыйзамдардан турган бүтүндөй бир пакеттин 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кириши антикоррупциялык саясатты ишке ашыруу үчүн өзгөчө мааниге ээ болот.

2016-2017-жылдары укук коргоо органдарын реформалоо боюнча олуттуу иштер жасалды. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин социалдык кепилдиктерин камсыз кылууга, акчалай акыны жогорулатууга жана турак жайдын курулушуна чоң көңүл бурулууда.

Жалпысынан, акыркы жылдарда коррупцияга каршы күрөшүүнүн иштиктүү системасын түзүүнүн бекем негизи түптөлдү. Ал коррупциянын фактыларын жана себептерин аныктоого эмес, аларды түздөн-түз жоюуга багыттала турган жаңы чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет.

Мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылган институттардагы – сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы  түздөн-түз укук бузууларга каршы күрөшүүгө мамлекеттин күч-аракетин мындан да көбүрөөк топтоштуруу талап кылынат.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын ишиндеги жаңыча мамилелерди иштеп чыгууга жана антикоррупциялык саясатты жүргүзүүдө анын ролун башкача түшүнүүгө мезгил келип жетти. Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишиндеги коррупциялык тобокелдиктер коомчулукта кеңири талкууланып, өлкөнүн улуттук коопсуздугунун башкы коркунучтарынын бири бойдон калууда.

Антикоррупциялык саясаттын үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу жана коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуу улуттук системасын түзүү боюнча ишти улантуу максатында, сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарын ырааттуу реформалоонун абдан зарылдыгын эске алып, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши

ЧЕЧИМ КЫЛДЫ: 

1. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн азыркы этабында мамлекеттик бийликтин бардык бутактары жана жарандык коомчулук үчүн төмөнкү маселелер өтө актуалдуу мааниге ээ болуп жаткандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун билдирүүсү эске алынсын:

- укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарында коррупцияны жоюу жана аны пайда кылуучу себептерди жок кылуу;

- укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын аброюн жана жарандардын аларга болгон ишениминин деңгээлин жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын ишинде ачык-айкындуулукту жана жоопкерчиликти камсыз кылуу, ак ниеттүү башкаруунун жана мыйзамдуулуктун принциптерин сактоо.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты менен биргеликте Кыргыз Республикасынын натыйжалуу антикоррупциялык системасын түзүү үчүн мыйзамдарда жана практикалык иште колдонулуучу бир катар жоболорду жана ыкмаларды кайрадан карап чыгуу, тактап айтканда мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу төмөнкү маселелерди карап чыгуу сунушталсын:

1) кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо үчүн процесстик аракеттер жана кылмыштык иликтөөлөр менен түздөн-түз байланышпаган мамлекеттик институтка антикоррупциялык саясатты иштеп чыгуу жана антикоррупциялык программалардын ишке ашырылышын контролдоо функцияларын мыйзамда бекитүү менен коррупцияга каршы күрөштү координациялоо чөйрөсүндө;

2) мамлекеттик аудит жүргүзүүнүн эгемендик жылдарында түзүлгөн практикасы бюджеттик жана бюджеттен тышкары каражаттарды, мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү колдонууну контролдоонун натыйжалуу инструменти катары  потенциалын толук ачып бере албай жаткандыгынан улам, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө;

3) менчик укуктарын натыйжалуу коргоону камсыз кылуу  жана жарандык-укуктук бүтүмдөрдү тараптардын биринин басымы же башка мыйзамсыз таасири алдында  түзүлгөн деген негиз менен жараксыз деп таануу практикасын так регламенттөө үчүн мүлктү рейдерлик басып алуу жана аны менен байланышкан алдамчылык аракеттердин фактыларына каршы аракеттенүү бөлүгүндө;

4) аскердик жана башка мамлекеттик кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгүнүн жоболоруна ылайык мамлекеттик кызматчыларга, сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата так жана катуу талаптар каралган бирдиктүү мыйзамдарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу бөлүгүндө;

5) сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону жана аларга колдоо көрсөтүүнү андан ары жакшыртуу бөлүгүндө.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөнкүлөр сунушталсын:

1) 2018-жылдын 30-июнуна чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 18-июлундагы 
№ 161 “Кыргыз Республикасынын укуктук коопсуздук органдарынын системасын реформалоо жөнүндө” Жарлыгы менен бекитилген укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралардын комплексинде каралган иш-чараларды ишке ашырууну аяктоо;

2) кадр потенциалын жогорулатуу жана кадрлар резерви менен иштөөнү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы укук коргоо жана көзөмөл органдарынын кызматкерлерин окутууну жана квалификациясын жогорулатууну жакшыртуу боюнча ишти өркүндөтүү, орто жана жогорку звенодогу жетекчилерди дайындоо жана бошотуу маселелерин өзгөчө контролго алуу;

3) укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин кызматтык жайларда жарандар менен байланышта болгон аракеттерине видео байкоо жүргүзүү системасын киргизүү. Алынган видеоматериалдарды колдонуу, ошондой эле пайдалануу шарттарын мыйзамда белгиленген тартипте аныктоо. Укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын ички иликтөө кызматтарынын аудио-видео материалдарды тоскоолдуксуз алуусун төмөнкүдөй камсыз кылуу:

2019-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттө Бишкек, Ош шаарларында, ошондой эле облустук борборлордо (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин мекемелери үчүн – Бишкек жана Ош шаарларында);

2019-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын башка шаарларында жана райондорунда (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин мекемелери үчүн –2019-жылдын 1-декабрына чейин);

4) 2018-жылдын 1-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, башка мамлекеттик органдар менен биргеликте:

- администрациялык, жазык жана анын ичинде 2019-жылдын 
1-январынан тартып күчүнө кире турган жазык-процесстик мыйзамдарга талдоо жүргүзүү жана сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан жазык процессинин катышуучуларынын укуктарын жана эркиндиктерин бузуу тобокелдигине жол берген кемчиликтерди жана коллизияларды жоюу бөлүгүндө ага түзөтүүлөрдү киргизүүнү камсыз кылуу;

- сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын кызматкерлери, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрү тарабынан чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставдык капиталдарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзамдык тыюу салууну камсыз кылуу;

- сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу банктарда гана банктык эсептерин ачууга милдеттендирген, ошондой эле алардын жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн накталай формада сатып алууларын жана бүтүмдөрүн жүргүзүүнү 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин чектөөчү; кызматкердин өздүк делосуна 200 эсептик көрсөткүчтөн жогору суммадагы анын жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн бардык сатып алууларын каттоону; бул талаптарды бузуучу кызматкерлерди ишенимди жоготконуна байланыштуу ээлеген кызматынан токтоосуз бошотууну караган мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды кабыл алууну камсыз кылуу;

- банктык, салыктык, бажылык купуя сырларды түзүүчү маалыматтарды ачып берүүгө сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн милдеттендирүү менен кирешелер жана чыгашалар жөнүндө декларацияларды текшерүүнүн механизмдерин колдонууга киргизүү;

- сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн башка бирөөнүн мүлкүн жеке максаттарда пайдалануусу аны сатып алуунун мыйзамдуулугун аныктоо максатында ал мүлктү берген адамдардын декларацияларында бул мүлктүн болушун текшерүү үчүн негиз болуп саналарын мыйзамдык түрдө бекитүүнү камсыз кылуу;

- кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыш жасагандагы үчүн сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызмат адамын иштен бошоткон учурда ал адам сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарында кызмат өтөгөндүгүнө байланыштуу ага мамлекет тарабынан берилген бардык жеңилдиктерден жана социалдык кепилдиктерден ажырай тургандыгын мыйзамдуу түрдө бекитүүнү камсыз кылуу.

Ошону менен бирге, кызматтык, анын ичинде коррупциялык, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан мыйзам бузууларды жасаган деген шектенүүгө байланыштуу ишенимди жоготкон деген негиз боюнча адамды иштен бошотуу жоопкерчиликтен кутулуу болуп саналбай турганы, бул факты юридикалык баа берүү үчүн материалдарды тиешелүү органдарга жөнөтүүнүн милдеттүүлүгүн көрсөтүп тураарын аныктасын;

- кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыш жасагандагы үчүн жана ишенимди жоготкон деген негиз боюнча иштен бошотулган адамдарды жумушка кайра орноштуруу, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматка ишке алуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жоболорду мыйзамдык түрдө бекитүүнү камсыз кылсын;

- эгерде сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыш жасаган деген шектенүү боюнча кылмыштык иликтөө башталса, анда сот тарабынан чечим кабыл алынганга чейин эмгек акысын төлөп берүүнү токтотуу менен аталган адамдар кызматтык милдеттерин аткаруудан токтоосуз четтетилүүгө тийиш экендиги тууралуу жоболорду мыйзамдык түрдө бекитүүнү камсыз кылсын;

- жазык мыйзамдарына коррупция, кызматтык мыйзам бузуулар, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан, оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилиги мүлкүн конфискациялоо менен эркиндигинен ажыратуу түрүндө гана аныктала турган түзөтүүлөрдү киргизүү каралган мыйзам долбоорун 2018-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө иштеп чыксын жана 2018-жылдын 1-декабрына чейин анын кабыл алынышын камсыз кылсын;

- эмгек акы, турак жай, медициналык жактан тейлөөнү камсыз кылуу, ошондой эле кызматтык милдеттерин аткарууда жабыркаган кызматчылардын үй-бүлөлөрүнө жеңилдиктерди берүү маселелерин эске алып, сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине социалдык жактан колдоо көрсөтүүнүн жана алардын адилеттүү жана ак ниеттүү кызматтык ишине дем берүүнүн ырааттуу жана натыйжалуу системасын түзүү боюнча мыйзам долбоорлорун жана башка ченемдик укуктук актыларды 
2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө иштеп чыксын жана 2018-жылдын 1-декабрына чейин алардын кабыл алынышын камсыз кылсын;

5) 2018-жылдын 1-майына чейинки мөөнөттө “Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кечиктирилгис мыйзам долбоору катары киргизүүнү жана кабыл алууну камсыз кылсын;

6) төмөнкүлөргө багытталган чаралардын комплексин иштеп чыксын жана ишке ашырсын:

- сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарында жүргүзүлүп жаткан реформаларды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет-басылмаларда объективдүү чагылдыруу;

- адабияттарда, кинематографияда, көркөм өнөр чыгармаларында, жалпыга маалымдоо каражаттарында сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бүтүндөй сот жана укук коргоо системасынын кызматкерлеринин оң образын жаратуу.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына 2018-жылдын 
30-майына чейинки 
мөөнөттө сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын тартип уставдарынын жана этика кодекстеринин тиешелүү жоболорун жүрүш-туруштун моралдык-этикалык ченемдерин сактоо бөлүгүндөгү талаптарын катуулатуу жагында кайра карап чыгуу сунушталсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы А.К. Сегизбаев жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы З.Б. Осмонов:

1) кызматтык кылмыштар, анын ичинде коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыштар боюнча козголгон  кылмыш иштерин негизсиз создуктуруу же токтотуу фактыларын болтурбоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрсүн;

2)  жазык-процесстик мыйзамдардын алкагында, жогоруда аталган кылмыш иштерин аягына чыгаруу, күнөөлүү адамдарга айып коюу, келтирилген зыянды мамлекетке кайтарып берүү жана маңызы боюнча териштирүү үчүн андан ары сотко жиберүү жөнүндө маселени чечүүгө кылмыш иштерин прокуратура органдарына жөнөтүү боюнча ар тараптуу жана толук чараларды көрсүн;

3) сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы жогорку, улук жана орто звенонун жетекчилерине өзгөчө көңүл буруу менен аталган органдарда жасалган/жасалуучу кызматтык кылмыштар, анын ичинде коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыштарды аныктоого жана аларга бөгөт коюуга багытталган ыкчам-издөө иш-чараларын активдештирсин;

4) 2018-жылдын 1-мартына чейинки мөөнөттө жогоруда аталган категориялар боюнча кылмыш иштеринин толук тизмесин Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына кайталап жөнөтүү менен Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына берсин;

5) 2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө жогоруда аталган категориялардын кылмыш иштери боюнча кабыл алынган чечимдери жөнүндө толук маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына кайталап жөнөтүү менен Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына берсин.

6. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна төмөнкүлөр сунушталсын:

1) кызматтык жана экономикалык кылмыштар, ошондой эле менчикти уурдоо чөйрөсүндөгү кылмыштар категориялары боюнча кылмыш иштерин карап чыгууга өзгөчө көңүл буруу менен соттук практика жана сотторго тиешелүү түшүндүрмөлөрдү берүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун жыйналыштарын үзгүлтүксүз өткөрүүнү камсыз кылсын. Анын ичинде, төмөнкүлөрдүн максатка ылайыктуулугу каралсын:

- соттор тарабынан оор жана өзгөчө оор кылмыштар, анын ичинде кызматтык кылмыштар, коррупция жана мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти ири жана өзгөчө ири өлчөмдө уурдоо менен байланышкан кылмыштар үчүн соттолгондорго жазалоо чарасы катары эркиндигинен ажыратууну гана аныктоочу чечимдерди чыгаруу;

- оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган деп айыпталган сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата жазык сот өндүрүшүнүн бүтүндөй мөөнөтүнө баш коргоо чарасын камакка алуу түрүндө белгилөө;

- кызматтык мыйзам бузуулар, коррупция, мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мүлкүн милдеттүү түрдө конфискациялоо;

2) 2018-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө кызматтык жана экономикалык кылмыштар, менчикти уурдоо чөйрөсүндөгү кылмыштар боюнча козголгон сот органдарынын өндүрүшүндө турган кылмыш иштери боюнча соттор тарабынан чыгарылган актоо өкүмдөрү боюнча, кылмыш иштерин кайра карап чыгууга жөнөтүү менен кылмыш иштерин кыскартуу же төмөн турган соттордун чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө сот актылары боюнча талдоону натыйжаларын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунда карап чыгуу менен жүргүзсүн.

Кылмыш иштерин кыскартуу жөнүндө чечимдер же актоо өкүмдөрү чыгарылган учурларга мамлекеттик айыптоочу тарабынан жооп кайтаруу болбогон фактылар аныкталган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентин маалымдоо менен тиешелүү маалыматты Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына юридикалык баа берүү үчүн жөнөтсүн.

Кылмыштардын көрсөтүлгөн категориялары боюнча кылмыш иштерин карап чыгууда судьялардын мыйзам бузуу фактыларын же болбосо сот адилеттүүлүгүн жүргүзүүдөгү олуттуу кесепеттерге алып келген ак ниетсиздигин, ишти создуктуруусун аныктоо Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясына судьялар боюнча кайрылуу үчүн негиз болуп саналат.

7. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору 
И.Ы. Джолдубаева
:

1) 2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө кызматтык жана экономикалык кылмыштар, ошондой эле мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо чөйрөсүндөгү кылмыштар боюнча козголгон бардык кылмыш иштерин инвентаризациялоону жүргүзсүн, негизсиз токтотуунун, кыскартуунун  жана мөөнөтүн создуктуруунун себептерин аныктасын. Мыйзам бузуулар аныкталган учурда прокурордук чара көрүү актыларын киргизүү жана кылмыштык иликтөөнү жандандыруу, көрсөтүлгөн кылмыш иштерин сот органдарына жөнөтүү боюнча чараларды көрүү менен тиешелүү кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берсин;

2) ыкчам-издөө, тергөө жана укук коргоо органдарынын ички иликтөө кызматтарынын иштерине сапаттуу көзөмөл жүргүзүүнү камсыз кылсын.

Мыйзам бузуулар фактылары аныкталган учурда токтоосуз прокурордук чара көрүү актылары киргизилсин жана күнөөлүү адамдарды иштен бошотууга чейин катуу тартип жоопкерчилигине тартуу менен укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү кызматтык иликтөөлөрдүн жүргүзүлүшүн контролго алсын;

3) 2018-жылдын 1-сентябрына чейинки мөөнөттө бардык укук коргоо, сот органдары жана прокуратура органдары боюнча Жоголгон, уурдалган жана жок кылынган (өрттөлгөн) кылмыш иштеринин электрондук толук реестрин эсептик маалыматтарды ай сайын жаңылап туруу менен түзсүн;

4) 2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө кызматтык кылмыштарды, анын ичинде коррупция же мамлекеттик жана/же муниципалдык менчикти уурдоо менен байланышкан кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга карата бирдиктүү маалыматтар базасын түзсүн.

8. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилигине (И.Ы. Джолдубаева, А.К. Сегизбаев, У.Дж. Исраилов, 
З.Б. Осмонов) 
төмөнкүлөр сунушталсын:

1) жетектеген министрликтердин жана ведомстволордун ыкчам-издөө иштери тууралуу маалыматты, ошондой эле алардын дарегине келип түшкөн жарандардын арыздары жана кайрылуулары боюнча ишти кеңири чагылдырган басма сөз-конференцияларды квартал сайын өткөрүү;

2) коомдук кеңири резонансты жараткан мыйзам бузуулар боюнча жүргүзүлгөн кызматтык жана башка иликтөөлөрдүн жыйынтыктарын тиешелүү кызматтар тарабынан туруктуу негизде жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоону камсыз кылуу;

3) жыл ичинде жер-жерлерге баруу менен Бишкек жана Ош шаарларында жана Кыргыз Республикасынын бардык облустарында жарандарды жеке кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү.

Аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери жарандарды жеке кабыл алуу жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык контролду камсыз кылсын;

4) жарандардын кайрылууларын, мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциялык көрүнүштөр боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын, социалдык түйүндөрдүн маалыматтарын карап чыгуунун жана ага жооп кайтаруунун 
ачык-айкындуулугун, ыкчамдуулугун, натыйжалуулугун жогорулатууну караштырган жаңы жоболорду, нускамаларды карап чыксын жана бекитсин.

9. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгы:

1) 2018-жылдын 1-августуна чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен биргелешип Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат системасында кадрлар менен болгон ишти изилдесин жана толук талдоону, ошондой эле  аны жакшыртуу боюнча сунуштарды  Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасына берсин;

2) 2018-жылдын 1-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмү менен биргелешип Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында кадрлар менен болгон ишти изилдесин жана толук талдоону, ошондой эле аны жакшыртуу боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасына берсин;

3) 2018-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарында кадрлар менен болгон ишти изилдесин жана толук талдоону,  ошондой эле   аны жакшыртуу боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасына берсин;

4) 2018-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө азыркы антикоррупциялык системаны өркүндөтүү максатында антикоррупциялык саясат чөйрөсүндөгү стратегиялык документтерди жаңылоо боюнча сунуштарды киргизсин;

5) 2018-жылдын 20-августуна чейинки мөөнөттө 
2018-жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетиндеги, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигиндеги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматындагы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагы ыкчам-кызматтык иштин жыйынтыктарына талдоо жүргүзсүн жана жалпыланган маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасына берсин;

6) зарыл болгон учурда бул Чечимди ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маселелерди Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына  чыгарып турсун.

10. Бул Чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жүктөлсүн.

 

2018-жыл 13-февраль