Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелери менен уюмдарына «улуттук» деген статус беруунун тартиби жөнүндө» Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Жарлыкка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелери менен уюмдарына «улуттук» деген статус беруунун тартиби жөнүндө» Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Жарлыкка кол койду.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылынат:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-апрелиндеги № 84 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелери менен уюмдарына «улуттук» деген статус берүүнүн тартиби жөнүндө» Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 3-пункттагы «Администрациясынын экономикалык жана социалдык саясат» деген сөздөр «Аппаратынын социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери боюнча» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелери менен уюмдарына «улуттук» деген статусту берүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

2-пункттун биринчи абзацындагы «Президентинин Указдары менен буйруктарында» деген сөздөр «Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларында» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-пунктта:

экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору менен түзүү каралган мамлекеттик мекемелерге - Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты менен макулдашуу боюнча;»;

үчүнчү абзацтагы «Администрациясынын» деген сез «Аппаратынын» деген сөз менен алмаштырылсын, «жана Комиссиянын тийиштуу корутундусу болгондо» деген сөздөр алып салынсын;

4-пунктта:

биринчи абзацтагы «Комиссиянын кароосуна киргизилүүчү» деген сөздөр алып салынсын;

экинчи жана үчүнчү абзацтар күчүн жоготту деп табылсын;

5-пункттагы «Комиссиянын» деген сөз «Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6-пункттун төртүнчү абзацындагы «Президенти» деген сөз «Өкмөтү» деген сөз менен алмаштырылсын.

Жарлык  расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2017-жыл 20-июль