Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызматтарды көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдарын жана мекемелерин аккредитациялоонун жол-жоболорун жөнгө салуу максатында кабыл алынган «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн  негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 31-майында кабыл алынган.

Ушул максатта Мыйзамдын түшүнүк аппараты “аккредитация” деген түшүнүк менен толукталат, ага ылайык аккредитациялоо - социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызматтарды көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдарын жана мекемелерин баалоо жол-жобосу, анын натыйжалары боюнча аккредитацияланган уюм белгиленген талаптарга ылайык келерин ырастоочу аккредитациялоо тууралуу сертификат берилет.(3-статьянын 2-абзацы)

Калкты социалдык жактан тейлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык социалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында  кардарларга мамлекеттик социалдык заказдын алкагында  социалдык кызматтарды  көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдары жана мекемелери аккредитациядан өтүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан тышкары, башка каражаттардын эсебинен каржылануучу социалдык тейлөөчү жарым-жартылай стационардык уюмдарды жана мекемелерди аккредитациялоо ыктыярдуу негизде жүргүзүлүшү мүмкүн.

Социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызматтарды көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдарын жана мекемелерин  аккредитациялоо тартиби Кыргыз Өкмөтү тарабынан бекитилет (6-1- статья).

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү милдети тапшырылды.

2017-жыл 7-июль