Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 25-апрелинде   социалдык камсыздандырууну айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча  айыл чарба кооперативдери жана жеке эмгек ишмердиги менен алектенгендер үчүн камсыздандыруу тарифтеринин ставкаларын белгилөөдө төгүмдөр боюнча  салмакты калыс бөлүштүрүүнү эске алуу менен социалдык камсыздандыруу принциптерин ишке ашыруу максатында кабыл алынган.

Ушул максатта “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Мыйзамга төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилет.

- 5-статьянын 2-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы 4 жана 5 абзацтар менен толукталат:

 “Көлмөлөрдүн  ээлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары тиешелүү райондун сугат айдоо жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча белгиленет”;

“Насостук станциялар менен  сугарылуучу жерлердин ээлери   үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары тиешелүү райондун кайрак айдоо жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча белгиленет”;

- 5-статьянын 2-пунктунун 7-абзацында  Пенсиялык фондго бөлүнүүчү камсыздандыруу төгүмдөрү 90 пайыздан 89,75 пайызга төмөндөтүлүп,  камсыздандыруу төгүмдөрүн бөлүштүрүүдө 0,25 пайызы Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна чегерүү сунушталды:

∙дыйкан (фермер чарбасы) чарбаларынын мүчөлөрүнө (5-статьянын 2-пунктунун 9-абзацы)

∙ айыл чарба кооперативдери  жалдаган  жумушчулардын пайдасына  эсептелген бардык төлөмдөрдөн (5-1-статьянын1-пунктунун “а” подпункту);

∙  жеке ишкердик  менен алектенген жактар (6-статьянын 1-пунктунун 5-абзацы);

- айыл чарба кооперативдеринин  мүчөлөрү үчүн өткөн календардык жылдагы орточо айлык акынын өлчөмүнө жараша тариф эсептөө тартибинин ордуна жер салыгынын базалык ставкасына жараша камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин жаңы ченемдери киргизилет (5-1-статьянын 2-пункту).

-ыктыярдуу патент сатып алып атайын салык режиминин негизинде салык төлөгөн жеке ишкерлер үчүн  жыл сайын ставкасын 10 пайызга чейин этап-этап менен жогорулатуунун ордуна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн  түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 6 пайызынан кем эмес өлчөмдө ай сайын белгиленет (6-статьянын 2-пункту).

- лотоктордон, соода орундарынан товарларды сатып базарларда ишкердик ишин жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн жыл сайын ставкасын 5 пайызга чейин этап-этап менен жогорулатуунун ордуна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 3 пайызынан кем эмес өлчөмдө ай сайын белгиленет(6-статьянын 2-1-пункту);

- камсыздандыруу төгүмдөрү  чарбанын же жеке адамдын жеринин жалпы аянтына эсептелбей, чарбанын же жеке жактын жер үлүшүнө карата эсептелет ( 7-статьянын 2-пункту);

- жеке жактар, лицензиянын негизинде иштегендер, ошондой эле гонорар (сыйакы) алгандар  үчүн өткөн жылдын орточо айлык акысынын ордуна  гонорарынын (сыйакынын) өлчөмүнө жараша тарифтик камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базасы аныкталат (7-статьянын 4-пункту); 

- жеке ишкердик менен алектенген же жер үлүшүнө ээ пенсионерлерди камсыздандыруу төгүмдөрүнөн бошотулат (11-статьянын 2-пункту);

- камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу түрдө ар кандай өлчөмдө, бирок орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн Пенсиялык фондго 8 пайыздан кем эмес же орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыздан кем эмес өлчөмдө төлөнүшү мүмкүн, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондко – 8 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна– 2 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте үстүдөгү ай үчүн жана келерки мезгилге гана жүзөгө ашырылат(10-статья);

- 14-1-статьясына камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн база боюнча өзгөртүү киргизилген.

Ошондой эле Мыйзамда  редакциялык жана тактоо мүнөзүндөгү  өзгөртүүлөр камтылган.

Ушул Мыйзам 2017-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган ушул Мыйзамдын 1-берененин 8-бөлүгүнүн үчүнчү абзацын кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү милдети тапшырылды.

2017-жыл 1-июль